Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

35 zł 45.00 zł
Bestseller

Roberto de Mattei - Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa

KEY4-WOJNA
38,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Duża ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 38,00 zł

Wszyscy, którzy interesują się „dialogiem międzyreligijnym” z islamem, powinni przeczytać książkę Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa z perspektywy chrześcijaństwa i islamu prof. Roberto de Mattei. Zwolennikom jego prowadzenia przyniesie ona obfity materiał do przemyśleń i da asumpt do zweryfikowania swoich wyobrażeń o „religii pokoju”; przeciwnikom dostarczy solidnych argumentów do dyskusji.
Nawet pobieżna lektura Koranu pozwala dostrzec znajdujące się w nim liczne sprzeczności, z których wiele odnosi się do sposobu postępowania wobec niemuzułmanów. I tak już w surze 2, wers 256, czytamy: „Nie ma przymusu w religii!”, z kolei w surze 9, wers 29, Allah nakazuje: „Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, co zakazał Bóg i jego posłaniec i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni” (tłum. J. Bielawski). Żeby jakoś pogodzić przeciwstawne sobie fragmenty – których przecież w objawionej przez Boga „świętej księdze” w ogóle nie powinno być – w średniowieczu wypracowano doktrynę abrogacji (arab. naskh), czyli anulowania wersetów, zgodnie z którą prawda przekazana Mahometowi chronologicznie później (podczas działalności w Medynie) unieważnia wcześniejszą („objawioną” w Mekce). Doktryna abrogacji dobitnie pokazuje, że Allah nie jest związany własnym słowem, a swoje przesłanie dopasowuje do bieżącej sytuacji. Sura 9, z której pochodzi przywołany werset, jest chronologicznie ostatnia spośród 114 znajdujących się w Koranie i właśnie w niej znajdujemy najwięcej fragmentów dotyczących dżihadu – m.in. tzw. werset miecza.

Spis treści:

Wstęp do wydania polskiego 5

Wstęp do wydania amerykańskiego 11

Wprowadzenie 17

1. Chrześcijańska wojna sprawiedliwa 23

Karol Wielki: wzór chrześcijańskiego władcy oraz wojownika 23

Chrześcijanie i służba wojskowa w pierwszych wiekach 28

Wojna sprawiedliwa w nauczaniu św. Augustyna 32

Wojna sprawiedliwa w nauczaniu św. Tomasza z Akwinu 35

Wojna sprawiedliwa i późna scholastyka 40

Wojna sprawiedliwa: za i przeciw 42

Cechy wojny współczesne 49

Kiedy wojna współczesna może być wojną sprawiedliwą? 55

Broń atomowa, biologiczna i chemiczna oraz wojny
„ponowoczesne” 57

Wojny „humanitarne” 62

Wojny „asymetryczne” 65

Rzeczywiste przyczyny wojen i środki zaradcze 68

2. Islamska święta wojna 75

Tysiąc lat wojen po edykcie medyńskim 75

Narodziny nowożytnego islamu: „Księga i Miecz” 79

Naszą konstytucją jest Koran” 82

Islam  – religia egalitarna 88

Dżihad  – „święta wojna” islamu 92

Dwie strony konfliktu: islam i „niewierni” 97

Tolerancja w islamie 103

Dżihad  – problem władzy 106

Czy istnieje coś takiego jak umiarkowany islam? 110

Zderzenie cywilizacji 117

3. Krucjaty, dżihad i współczesna tolerancja 123

Święta wojna i wojna sprawiedliwa 123

Aspekt prawny krucjaty 126

Armia pokutników i pielgrzymów 129

Siły zbrojne” Kościoła 132

Duchowy wymiar krucjaty 135

Mnisi-rycerze w epoce krucjat 144

Współczesny dogmat tolerancji 146

Męczeństwo jako najdoskonalsza forma świadectwa prawdy 151

Wymiar duchowy krucjaty 155

Duch krucjat w XXI wieku 159

Bibliografia 165

9788395003769

Opis

Format
12×20 cm
Autor
Roberto de Mattei
Oprawa
miękka
Liczba stron
184

Zapytaj o produkt

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Roberto de Mattei - Święta wojna oraz wojna sprawiedliwa

Dodaj opinię