Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł

Wydawnictwo 3DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Limanowskiego 98, realizuje projekt RPSL.03.02.00-24-0A83/20 Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości z naboru RPSL.03.02.00-IP.01-24-026/20 pod nazwą "Zakup urządzenia w celu dywersyfikacji usług i podniesieniu konkurencyjności". Koszt projektu: 165 527,70 PLN, koszt dofinansowania: 117 290,00 PLN.

Cele:
Projekt i jego założenia wpisują się w cele założeń osi priorytetowych poprzez wprowadzanie nowych rozwiązań połączonych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dzięki realizacji projektu wprowadzone zostaną ulepszone metody produkcji oraz świadczenia usług. Oferta zostanie poszerzona m.in: o nowe formaty produktu (znacząco ulepszony produkt końcowy), wprowadzenie do oferty usług produkcyjnych (do tej pory firma nie miała takiej oferty - innowacja w skali przedsiębiorstwa). Sprawi to, iż przedsiębiorcy będą mogli oferować klientom dodatkowe usługi, produkcję indywidualnych opakowań, kasetonów świetlnych, liter blokowych, ozdobnych paneli, których do tej pory nie mogli świadczyć.

Projekt wpisuje się w cele osi priorytetowej oraz jest spójny z celami głównymi i szczegółowym Umowy Partnerstwa, którymi są odpowiednio zwiększenie konkurencyjności gospodarki oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, w związku z tym, iż głównym jego założeniem jest poprawa pozycji konkurencyjnej firmy przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowej oferty.

Dzięki inwestycji nastąpi dywersyfikacja oferty i wdrożony zostanie nowy model biznesowy oparty na automatyzacji procesu, zamówień oraz dostaw (zwiększy to również możliwości zarządzania zdalnego procesami w przedsiębiorstwie).

Rezultat projektu:
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1.