Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

109 zł 125.00 zł

Nadchodzące tytuły w roku 2023:

Listopad

Radosław Patlewicz – Pogrom w Krakowie (15 Listopada)

Ludwika Gacek – Oczy królowej 3 & 4 (2 Listopada)

Eric Sammons – Zabójcza obojętność (8 Listopada)

Daniel A. Lord – Bohaterowie Boga. Święci dla chłopców

Daniel A. Lord – Bohaterowie Boga. Święci dla dziewczynek

Grudzień

Egon Caesar Corti – Saga rodu Rotszyldów


Nadchodzące tytuły w roku 2024:

Styczeń

Marek Piotrowski – Ruch charyzmatyczny. Szanse i zagrożenia

Luty

Ks. James L. Meagher – Jak Chrystus Odprawił Pierwszą Mszę Świętą

Dzieci Dzieciom 2

Marzec

Dylematy Katolika

Missale Romanum

Kwiecień

Ks. August Rohling – Krwawe karty Talmudu

Maj

Curzio Nitoglia – Zdetronizować Papieża?

Wrzesień

Lekcjonarz


Radosław Patlewicz – Pogrom w Krakowie

Pogrom w Krakowie Radosława Patlewicza to niebywale obszerne kompendium wiedzy na temat stosunków polsko-żydowskich. W publikacji tej autor przedstawia całą historię relacji między tymi dwiema społecznościami. Radosław Patlewicz rozpoczyna swoje dzieło od przedstawienia pierwszych śladów osadnictwa żydowskiego w Krakowie. Następnie omawia kolejne wydarzenia, dochodząc aż do czasów odbudowywania Polski po II wojnie światowej w 1945 roku.

Premiera: Listopad 2023


Eric Sammons – Zabójcza Obojętność

Książka Zabójcza obojętność. Jak Kościół utracił swoją misję i jak możemy ją odzyskać zwraca uwagę na problem indyferentyzmu religijnego. To, co obecnie obserwujemy w Kościele, śmiało zdiagnozować można jako wspomnianą w tytule zabójczą obojętność. Wspólnota katolicka rezygnuje z nawracania protestantów, żydów, prawosławnych i przedstawicieli innych wyznań – panuje przekonanie, że każdej religii przyświeca ten sam cel, jedynie droga do niego nieco się różni. Wynika z tego, że poza Kościołem katolickim istnieją inne drogi do zbawienia. Tego typu stwierdzenie jest jednak fałszywe! Tylko w Chrystusie jest zbawienie – nie ma równorzędnych dróg!

Premiera: Listopad 2023


Egon Conte Corti – Saga Rodu Rotszyldów

W książce Saga rodu Rotszyldów Egon Caesar Corti uświadamia, jak wielki wpływ na dzieje świata miała rodzina Rotszyldów. Wielu historyków ignoruję rolę, jaką rodzina ta odegrała w historii XIX wieku. Celem niniejszej książki jest ocena istotnego wpływu Rotszyldów na politykę tego okresu, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Co ciekawe, ich wpływ jest ledwie wspominany w innych, bardziej obszernych publikacjach. W książce tej mamy natomiast szansę na prześledzenie całej historii Rodu – od jego małych początków aż do wielkiej pozycji, którą zdołał osiągnąć.

Premiera: Grudzień 2023


Dzieci Dzieciom

Dzieci dzieciom to książka wyróżniająca się oryginalną formułą – jej treść składa się bowiem w głównej mierze z prac wykonanych przez dzieci! Zdolne maluchy nadsyłały do nas rysunki, opowiadania oraz wiersze nawiązujące do takich wartości jak: rodzina, wiara i patriotyzm. Prace pozwoliły na stworzenie wyjątkowej publikacji, dzięki której najmłodsi mogli postawić swoje pierwsze kroki jako artyści!

Premiera: Luty 2024


O. Jan Strumiłowski – Dylematy Katolika

Książka Dylematy współczesnego katolika ojca Jana Strumiłowskiego przedstawia się w bardzo ciekawej formie. Duchowny dzieli się swoją wiedzą poprzez odpowiadanie na pytania, które nadesłali do niego zakłopotani wierni – jest to zatem swego rodzaju wywiad-rzeka, gdzie w rolę redaktorów wcielili się sami czytelnicy. Nie brak tutaj trudnych pytań, wszystkie tyczą się jednak dylematów, które dotknąć mogą każdego z nas. Jest to bardzo życiowa książka, w której znaleźć możemy wiele porad na temat tego, jak – jako katolicy - powinniśmy się zachować w niełatwych sytuacjach dnia codziennego. Ojciec Strumiłowski tłumaczy także szereg zagmatwanych kwestii związanych wiarą i jej praktykowaniem we współczesnych czasach.

Premiera: Marzec 2024


Ks. August Rohling – Krwawe Karty Talmudu

Krwawe karty Talmudu ks. Augusta Rohlinga ukazują przede wszystkim, jak w jednej z podstawowych ksiąg judaizmu opisywany jest stosunek żydów wobec chrześcijan. Już same określenia wyznawców Chrystusa są tam obraźliwe, z wielu cytatów Talmudu wynika, że chrześcijanie uważani są za bałwochwalców, czy nawet zwierzęta. Ks. August Rohling wskazuje konkretne fragmenty Talmudu mówiące o tym, jakich rzeczy Żydzi, zgodnie z zasadami swojej religii, mają prawo dopuszczać się wobec chrześcijan – mowa tutaj m.in. o oszustwach i krzywoprzysięstwie. Książka może dawać wiele do myślenia zwłaszcza w obecnym okresie, kiedy to przedstawiciele judaizmu uporczywie walczą z dyskryminacją, sami jednocześnie wyznając zasady jawnie dyskryminujące inne społeczności…

Premiera: Kwiecień 2024


Curzio Nitoglia – Zdetronizować Papieża?

Książka Zdetronizować papieża? Refleksje na temat Stolicy Apostolskiej w Rzymie i kryzysu w Kościele, jak sam tytuł wskazuje, ukazuje zagrożenia czyhające na stabilność wspólnoty katolickiej. Co oznacza określenie „papież heretyk”? Czy można obalić papieża? Jak pogodzić nieomylność papieża z obecnym kryzysem w Kościele? Co katolik powinien myśleć (i robić) dzisiaj? To tylko przykłady trudnych pytań, na które w swym dziele odpowiada Curzio Nitoglia.

Premiera: Maj 2024