Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

44.9 zł 54.90 zł

Nadchodzące tytuły w roku 2023:

Marzec

Ks. Anthony Cekada – Praca Rąk Ludzkich

Anna Mandrela – Kto Zdradził Witolda Pileckiego

Protokoły Mędrców Watykanu

Kwiecień

Gary Kah – Droga Ku Globalnej Okupacji

Ludwika Gacek – Oczy królowej 2

Maj Radosław Patlewicz – Pogrom w Krakowie
Czerwiec

O. Jan Strumiłowski – Dylematy Katolika

Michał Krajski – Tradycja

Missale Romanum

Tradycja Katolicka

Droga Roosevelta do Wojny

Lipiec
Sierpień Ks. August Rohling – Krwawe Karty Talmudu
Wrzesień

Eric Sammons – Zabójcza Obojętność

Marek Piotrowski – Ruch charyzmatyczny. Szanse i zagrożenia

Październik

Egon Caesar Corti – Saga Rodu Rotszyldów

Krzysztof Zagozda – Kto się boi Królowej Polski?

Curzo Nitoglia – Zdetronizować Papieża?

Listopad

Ks. James L. Meagher – Jak Chrystus Odprawił Pierwszą Mszę Świętą

Dzieci Dzieciom

Lekcjonarz

Grudzień

Daniel A. Lord – Bohaterowie Boga. Święci dla chłopców

Daniel A. Lord – Bohaterki Boga. Święte dla dziewczynek

Prawdziwa historia Szymona z Trydentu


Ks. Anthony Cekada – Praca Rąk Ludzkich

W Pracy Rąk Ludzkich Anthony Cekada pokazuje nam, że nieścisłości, które zauważyć możemy w obecnie odprawianej Mszy Świętej, nie wynikają jedynie z nadużyć i błędnej interpretacji dokumentów II Soboru Watykańskiego – bowiem same owe dokumenty zostały skonstruowane w taki sposób, aby do takowych nieścisłości dopuszczać. Autor bada zatem problem zdecydowanie głębiej, niż spotkać możemy to w innych publikacjach o tej tematyce.

Premiera: Marzec 2023


Anna Mandrela – Kto Zdradził Witolda Pileckiego

Przed wydaniem tej książki wiele wątków dotyczących rtm. Pileckiego było nieznanych lub niewyjaśnionych. Anna Mandrela posiłkując się materiałami zebranymi z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Studium Polski Podziemnej oraz Instytutu Sikorskiego, stara się przedstawić nowe fakty i tym samym, dojść do prawdy na temat działalności rotmistrza w ostatnich dwóch latach jego życia.

Publikacja zawiera bardzo wiele załączników dokumentów, których nie znajdziecie w żadnym innym dziele na temat rotmistrza Pileckiego. Książka w nieporównywalnie dokładniejszy sposób przedstawia fakty związane z jego historią. Autorka podaje konkretne raporty oraz meldunki, które w późniejszym czasie przyczyniły się do aresztowania i śmierci rotmistrza. Zebrane w publikacji dowody rzucają zupełnie inne światło na tok wydarzeń mających miejsce kilkadziesiąt lat temu. Książka ukazuje zupełnie odmienną wersję wydarzeń, od tej powszechnie przyjętej przez społeczeństwo.

Premiera: Marzec 2023


Protokoły Mędrców Watykanu

Święty Kościół katolicki znalazł się w dużym zagrożeniu. My, kardynałowie Kościoła Chrystusowego na Ziemi, oraz osoby wspierające panowanie Naszego Pana, Króla Świata uroczyście obiecujemy wypełniać niniejsze protokoły, lobbować oficjalnie, ale przede wszystkim zakulisowo o pełne zrealizowanie poniższych ustaleń i wskazań, które to mają przywrócić należny ład i porządek.

Premiera: Marzec 2023


Gary Kah – Droga Ku Globalnej Okupacji

W książce Droga ku globalnej okupacji Gary Kah ujawnia założenia jednego z najpoważniejszych spisków w dziejach ludzkości! Autor dzięki podróżom do najrozmaitszych zakątków świata, a także kontaktom z wpływowymi ludźmi, pozyskał informacje na temat planów ustanowienia jednego rządu światowego. Opisuje on m.in. działalność i szeroką siatkę wpływów różnych organizacji – przede wszystkim CRF (Rady Stosunków Zagranicznych), której to członkowie (Gary Kah wskazuje tutaj konkretne nazwiska), jak się okazuje, jednocześnie należą do innych, odrywających olbrzymią rolę na świecie, organizacji, a także mają olbrzymi wpływ na międzynarodową politykę.

Premiera: Kwiecień 2023


 Ludwika Gacek – Oczy Królowej. W stronę światła. TOM I

„W stronę światła” Ludwiki Gacek to druga część futurystycznej sagi zatytułowanej „Oczy Królowej”.
Po dramatycznych wydarzeniach w pierwszej części, poznajemy dalsze przygody Eleny i Gaspara, które przeplatają się z losami Witha, przyjaciela Gaspara, który pozostał w osadzie na środku oceanu i jako jedyny wierzy jeszcze, że Gaspar powróci. Manda, jego ukochana, która wybrała go na ojca swojego dziecka, jest w ciąży i mimo, że to radosna wieść dla całej osady, With nie czuje się szczęśliwy. Ma wrażenie, że Manda coś przed nim ukrywa.

Pewnej nocy With widzi tajemnicze światła na niebie, które niebezpiecznie zbliżają się do ich osady. Czy te światła oznaczają koniec życia, jakie do tej pory wiódł?

Premiera: Kwiecień 2023


 Ludwika Gacek – Oczy Królowej. W stronę światła. TOM II

W drugim tomie książki Ludwiki Gacek Oczy Królowej. W stronę światła Gaspar, wraz ze swoją drużyną, przygotowują się do ataku na kopalnię kryształów – podstawowego źródło energii Wielkich Rządzących. Jedyna osoba, która może im w tym pomóc, to Gorgiasz, tajemniczy osobnik żyjący na wysypisku śmieci, który jako jedyny ocalał z tego, jak sam to nazwał, „piekła na ziemi”.

Choć misja wydaje się beznadziejna, a ich zasoby zatrważająco skromne, Gaspar wierzy, że im się uda. To jedyny sposób na osłabienie Wielkich Rządzących i uniezależnienie się od ich wpływów. Poza tym, nie chce zawieść królowej, której oddał swoje serce.

Premiera: Kwiecień 2023


Radosław Patlewicz – Pogrom w Krakowie

Pogrom w Krakowie Radosława Patlewicza to niebywale obszerne kompendium wiedzy na temat stosunków polsko-żydowskich. W publikacji tej autor przedstawia całą historię relacji między tymi dwiema społecznościami. Radosław Patlewicz rozpoczyna swoje dzieło od przedstawienia pierwszych śladów osadnictwa żydowskiego w Krakowie. Następnie omawia kolejne wydarzenia, dochodząc aż do czasów odbudowywania Polski po II wojnie światowej w 1945 roku.

Premiera: Maj 2023


O. Jan Strumiłowski – Dylematy Katolika

Książka Dylematy współczesnego katolika ojca Jana Strumiłowskiego przedstawia się w bardzo ciekawej formie. Duchowny dzieli się swoją wiedzą poprzez odpowiadanie na pytania, które nadesłali do niego zakłopotani wierni – jest to zatem swego rodzaju wywiad-rzeka, gdzie w rolę redaktorów wcielili się sami czytelnicy. Nie brak tutaj trudnych pytań, wszystkie tyczą się jednak dylematów, które dotknąć mogą każdego z nas. Jest to bardzo życiowa książka, w której znaleźć możemy wiele porad na temat tego, jak – jako katolicy - powinniśmy się zachować w niełatwych sytuacjach dnia codziennego. Ojciec Strumiłowski tłumaczy także szereg zagmatwanych kwestii związanych wiarą i jej praktykowaniem we współczesnych czasach.

Premiera: Czerwiec 2023


Tradycja Katolicka

W książce Tradycja katolicka Michał Krajski stara się ukazać piękno wartości, jakie głosi Kościół. Dzieło uświadamia, jak ważna jest wiara i związana z nią Tradycja. Autor udowadnia jej ponadczasowy charakter – jest to ważne zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy to coraz częściej umniejsza się jej znaczenie, postrzegając za coś nieaktualnego i nieważnego. Kim właściwie są „tradycyjni katolicy”? Kiedy powstał ten termin? Jak w istocie wygląda korelacja między Tradycją a Pismem Świętym? Czy Tradycja może się rozwijać? Michał Krajski postanawia odpowiedzieć na te i szereg innych pytań związanych z tytułową Tradycją katolicką.

Premiera: Czerwiec 2023


Droga Roosevelta do Wojny

W książce Droga Roosevelta do wojny czytelnik ma szansę zapoznać się z tajnymi dokumentami tyczącymi się 32 prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zapisy te pochodzą z polskich, belgijskich, francuskich oraz innych zbiorów dokumentów, które to znalazły się w posiadaniu Niemiec. Niniejsza publikacja pozwala przede wszystkim bliżej przyjrzeć się motywom, metodom oraz celom polityki zagranicznej prezydenta Roosevelta.

W jaki sposób Stany Zjednoczone przyczyniły się do wybuchu II wojny światowej? Jaki był ich interes w wywołaniu konfliktu w Europie? Jaką rolę w tym wszystkim odegrała Polska?

Premiera: Czerwiec 2023


Ks. August Rohling – Krwawe Karty Talmudu

Krwawe karty Talmudu ks. Augusta Rohlinga ukazują przede wszystkim, jak w jednej z podstawowych ksiąg judaizmu opisywany jest stosunek żydów wobec chrześcijan. Już same określenia wyznawców Chrystusa są tam obraźliwe, z wielu cytatów Talmudu wynika, że chrześcijanie uważani są za bałwochwalców, czy nawet zwierzęta. Ks. August Rohling wskazuje konkretne fragmenty Talmudu mówiące o tym, jakich rzeczy Żydzi, zgodnie z zasadami swojej religii, mają prawo dopuszczać się wobec chrześcijan – mowa tutaj m.in. o oszustwach i krzywoprzysięstwie. Książka może dawać wiele do myślenia zwłaszcza w obecnym okresie, kiedy to przedstawiciele judaizmu uporczywie walczą z dyskryminacją, sami jednocześnie wyznając zasady jawnie dyskryminujące inne społeczności…

Premiera: Sierpień 2023


Eric Sammons – Zabójcza Obojętność

Książka Zabójcza obojętność. Jak Kościół utracił swoją misję i jak możemy ją odzyskać zwraca uwagę na problem indyferentyzmu religijnego. To, co obecnie obserwujemy w Kościele, śmiało zdiagnozować można jako wspomnianą w tytule zabójczą obojętność. Wspólnota katolicka rezygnuje z nawracania protestantów, żydów, prawosławnych i przedstawicieli innych wyznań – panuje przekonanie, że każdej religii przyświeca ten sam cel, jedynie droga do niego nieco się różni. Wynika z tego, że poza Kościołem katolickim istnieją inne drogi do zbawienia. Tego typu stwierdzenie jest jednak fałszywe! Tylko w Chrystusie jest zbawienie – nie ma równorzędnych dróg!

Premiera: Wrzesień 2023


Marek Piotrowski – Ruch Charyzmatyczny

Książka Ruch charyzmatyczny – szanse i zagrożenia została napisana z myślą o ludziach wierzących, katolikach w pełnej łączności z Biskupem Rzymu.

Bazując na obiektywnych źródłach, faktach, cytatach biblijnych i tych pochodzących z Magisterium, a także przytaczając opinie wielu osób, Piotrowski stara się przedstawić szereg informacji na temat ruchu charyzmatycznego. Co istotne, podchodzi on do tego zadania w sposób bezstronny – autor przed napisaniem niniejszej książki odbył wiele rozmów tyczących się ruchu charyzmatycznego, uczestniczył – zarówno aktywnie, jak i pasywnie (np. czytając) w niejednej debacie na ten temat – pozwoliło mu to poznać Odnowę zarówno od strony jej zagorzałych zwolenników, jak i przeciwników.

Premiera: Wrzesień 2023


Egon Conte Corti – Saga Rodu Rotszyldów

W książce Saga rodu Rotszyldów Egon Caesar Corti uświadamia, jak wielki wpływ na dzieje świata miała rodzina Rotszyldów. Wielu historyków ignoruję rolę, jaką rodzina ta odegrała w historii XIX wieku. Celem niniejszej książki jest ocena istotnego wpływu Rotszyldów na politykę tego okresu, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Co ciekawe, ich wpływ jest ledwie wspominany w innych, bardziej obszernych publikacjach. W książce tej mamy natomiast szansę na prześledzenie całej historii Rodu – od jego małych początków aż do wielkiej pozycji, którą zdołał osiągnąć.

Premiera: Październik 2023


Curzio Nitoglia – Zdetronizować Papieża?

Książka Zdetronizować papieża? Refleksje na temat Stolicy Apostolskiej w Rzymie i kryzysu w Kościele, jak sam tytuł wskazuje, ukazuje zagrożenia czyhające na stabilność wspólnoty katolickiej. Co oznacza określenie „papież heretyk”? Czy można obalić papieża? Jak pogodzić nieomylność papieża z obecnym kryzysem w Kościele? Co katolik powinien myśleć (i robić) dzisiaj? To tylko przykłady trudnych pytań, na które w swym dziele odpowiada Curzio Nitoglia.

Premiera: Październik 2023


Ks. James L. Meagher – Jak Chrystus Odprawił Pierwszą Mszę

W książce Jak Chrystus odprawił pierwszą Mszę o. James L. Meagher pokazuje, jak tradycyjna Msza podsumowuje cały kult Starego Testamentu od czasów Adama do czasów Chrystusa, jak nawet najdrobniejsze szczegóły obecnej Mszy zostały użyte przez Chrystusa w pierwszej Mszy i jak przetrwały one do naszych czasów z tym samym symbolicznym znaczeniem, jakie miały pierwotnie. Autor zagłębia się w historię i tradycję każdego aspektu kultu hebrajskiego i wyraźnie pokazuje, jak nasz Pan połączył je i wplótł w piękną liturgię, którą nazywamy Mszą Świętą.

Premiera: Listopad 2023


Dzieci Dzieciom

Dzieci dzieciom to książka wyróżniająca się oryginalną formułą – jej treść składa się bowiem w głównej mierze z prac wykonanych przez dzieci! Zdolne maluchy nadsyłały do nas rysunki, opowiadania oraz wiersze nawiązujące do takich wartości jak: rodzina, wiara i patriotyzm. Prace pozwoliły na stworzenie wyjątkowej publikacji, dzięki której najmłodsi mogli postawić swoje pierwsze kroki jako artyści!

Premiera: Listopad 2023