Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

22 zł 32.00 zł
Bestseller

Roberto de Mattei - Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papieża

KEY4-28032
69,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 54,00 zł

Profesor de Mattei nie ma zwyczaju chowania głowy w piasek. Gdy po 2013 roku – roku abdykacji Benedykta XVI i wyboru Franciszka – zjawiska kryzysowe w Kościele weszły w szczególnie ostrą fazę, autor oddawanej do rąk Czytelnika książki otwarcie stawał w obronie katolickiej ortodoksji jako współsygnatariusz listów w tej sprawie, kierowanych przez katolickich uczonych z całego świata do papieża Franciszka od czasu synodu biskupów na temat rodziny z 2014 roku. Najgłośniejszym wyrazem tego zatroskania było „synowskie upomnienie” (Correctio filialis) z 2017 roku, po tym jak adhortacja Amoris laetitia „podłożyła bombę atomową pod katolickie nauczanie moralne” (prof. Joseph Seifert). Głośno protestował przeciw umieszczaniu pogańskich idoli w rzymskiej świątyni przy okazji tzw. Synodu amazońskiego.

prof. Grzegorz Kucharczyk

z Wprowadzenia do wydania polskiego

Czy papież może być publicznie karcony za swe naganne zachowanie? A może wierni powinni okazywać mu bezwarunkowe posłuszeństwo, usprawiedliwiając wszystkie jego wypowiedzi oraz działania, nawet jeśli są one w ewidentny sposób przyczyną zgorszenia?

W opinii niektórych, np. watykańskiego dziennikarza Andrei Torniellego, wyrażanie opinii sprzecznych z poglądami papieża jest dopuszczalne jedynie w rozmowach prywatnych, nie powinno się jednak robić tego publicznie. Nawet ta teza zawiera w sobie jednak potwierdzenie faktu o kluczowym znaczeniu, a mianowicie, że papież nie jest nieomylny, o ile nie przemawia "ex cathedra". W innym przypadku jego słów kwestionować nie można by nawet prywatnie – dopuszczalne byłoby jedynie pełne uległości milczenie. Z drugiej strony papież, który nie jest Chrystusem, ale jedynie Jego przedstawicielem na ziemi, może grzeszyć i popełniać błędy. Czy jednak istotnie prawdą jest, że może być napominany jedynie prywatnie, a nigdy publicznie?

fragment książki

Wydawnictwo Key4 prezentuje obszerny wybór felietonów i konferencji autorstwa prof. Roberta de Mattei pod wymownym tytułem Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papieża w historii Kościoła. Włoski historyk pokazuje, że w dwutysiącletniej historii Kościoła nie wszyscy papieże byli godnymi następcami św. Piotra i że zawsze w takich wypadkach znajdowali się święci, którzy – z całym szacunkiem należnym urzędowi wikariusza Chrystusowego – sprzeciwiali się im w imię prawdziwej wiary, która zawsze jest ważniejsza od ślepego posłuszeństwa.

Spis treści

Wprowadzenie

FeLIETONY

  1. Duch oporu i miłość do Kościoła

  2. Niezbywalne obowiązki kardynałów Świętego Kościoła Rzymskiego

  3. Kiedy publiczne napomnienie papieża staje się naglące i konieczne

  4. Wojna religijna z IV wieku oraz współcześnie

  5. Honoriusz I – kontrowersyjny przypadek heretyckiego papieża

  6. Św. Teodor Studyta i „cudzołożny synod”

  7. Synowski opór św. Brunona wobec papieża Paschalisa II

  8. Jan XXII: papież, który popadł w herezję, i Kościół, który się mu
opierał

  9. Gdy cała Europa była ekskomunikowana

10. Haec sancta (1415) – dokument potępiony przez Kościół soborowy

11. Hadrian VI i Franciszek I na tronie Piotrowym

12. Sacco di Roma (1527)  – miłosierna kara

13. Paweł IV (1479–1559) i heretycy jego epoki

14. Nie tylko herezja stanowi grzech przeciwko wierze katolickiej:
Auctorem fidei (1794)

15. Czy można kwestionować rozporządzenia papieskie? Pio Bruno
Lanteri (1759–1830)

16. Synod z roku 2014 i I Sobór Watykański

17. Ralliement Leona XIII: sprzeczny z doktryną eksperyment
duszpasterski

18. Św. Pius X – w stulecie śmierci

19. Do którego Kościoła należy papież Bergoglio?

20. Na kolanach przed Lutrem

21. Ogólnoświatowy oddźwięk oraz znaczenie Correctio filialis

22. Ktokolwiek twierdzi, że stosowanie kary śmierci jest aktem
wewnętrznie złym, popada w herezję

23. Najstraszliwsza schizma, jaką świat kiedykolwiek widział

24. Papież Franciszek – filozof inkluzji

KONFERENCJE

  1. Opór i wierność Kościołowi w czasach kryzysu

Nieomylność i niezniszczalność Kościoła

Sensus fidei w historii Kościoła

Natura sensus fidei w nauczaniu teologów

Sensus fidei, Magisterium i Tradycja

Rozpoznawanie i rozwijanie sensus fidei

  2. Tu es Petrus: prawdziwa lojalność i oddanie względem Stolicy
Piotrowej

Ataki na papiestwo w historii

II Sobór Watykański i nowa koncepcja władzy papieskiej

Widzialność Kościoła

Błąd papolatrii

Czy możliwa jest diarchia papieska?

A nemine est judicandus, nisi a fide devius

Przeciwko katakumbizmowi

Czas milczenia i czas mówienia

  3. 1517, 1717, 1917: trzy rewolucje i Fatima

Kilka ważnych zasad

Rewolucja rosyjska roku 1917

Fatima 1917

Tajemnica fatimska

Rosja rozszerzy swe błędne nauki po świecie

Genealogia błędów

Rewolucja zdradzona

Dym szatana w Kościele

Na koniec Moje Niepokalane Serce zatryumfuje

  4. Stary i nowy modernizm  – źródła kryzysu w Kościele

Św. Pius X i modernizm

Od modernizmu do nouvelle théologie

Antropologiczny zwrot Vaticanum II

Neomodernizm w dzisiejszym Kościele

  5. Lata 1918 i 1968: bunt przeciwko ładowi i katolicka reakcja

Od płynnego społeczeństwa do płynnego Kościoła

Duch II Soboru Watykańskiego

Rewolucja i Tradycja

Tradycja i sensus fidei

Sukces i klęska rewolucji

Godzina zwycięstwa

  6. Papież Franciszek i „zmiana paradygmatu”

WYWIADY

  1. Kontrowersje związane z hipotezą dotyczącą „heretyckiego papieża”

  2. „Nie da się połączyć elementów ze sobą sprzecznych”

9788395003752

Opis

Format
150 x 210 mm
Autor
Roberto de Mattei
Oprawa
twarda
Liczba stron
288

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Roberto de Mattei - Miłość do papiestwa a synowski opór wobec papieża

Dodaj opinię