Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

109 zł 125.00 zł
Bestseller

Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga - Dawid Makowski

BOSKA-01

Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga to książka powstała na podstawie tekstów Dawida Makowskiego, publikowanych na przełomie 2020 i 2021 roku w cyklu „O liturgii słów kilka”.

22,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Duża ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 22,00 zł

Co znajdziemy w publikacji Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga?

Książka religijna Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga pióra Dawida Makowskiego z pewnością przysłuży się do lepszego pojmowania Mszy Świętej i owocniejszego korzystania z sakramentów Kościoła. Obecnie nie tylko u osób świeckich, ale także wśród duchownych, dostrzec można nienależyte podejście do celebracji liturgii – pozycja ta zwraca uwagę na różnorodne nadużycia wynikające głównie z błędnej interpretacji jej elementów. Jak mocno zrozumienie istoty Trójcy Świętej konsoliduje z liturgią?

Czym jest liturgia?

Bóg bowiem nie daje liturgii Kościołowi po to, aby wierni (jak gdyby z przymusu) mieli Go czcić. Stworzyciel pragnie raczej, aby ludzie mieli możność przyjęcia łaski poprzez przystąpienie do liturgii nieba (na wzór św. Jana (Ap 4,9-11)). Nie da się bowiem rozgraniczyć liturgii niebieskiej od ziemskiej, gdyż każda celebracja ziemska jest zapowiedzią tej niebieskiej. To właśnie z niej czerpie swoją moc i w niej jest zakorzeniona, gdyż początek liturgii ma swoje miejsce w życiu Trójjedynego. Można to zobrazować sformułowaniem św. Pawła: liturgia ziemska to jakby niejasny obraz liturgii niebieskiej, ukazany w zwierciadle, który każdy człowiek w końcu ujrzy w całym swym pięknie, lecz jest do tego przygotowywany przez ziemskie celebracje (1 Kor 13,12). Dlatego na te święte obrzędy nie można patrzeć jedynie horyzontalnie, lecz przede wszystkim wertykalnie. Sam kapłan celebrujący liturgię nie jest delegatem wspólnoty, lecz delegatem samego Boga, któremu użycza swoje ciało, aby Ten mógł odprawić świętą liturgię. To oznacza właśnie sformułowanie, iż kapłan sprawuje liturgię in persona Christi. W rzeczywistości bowiem celebransem liturgii jest Chrystus – jedyny Pośrednik i Kapłan par excellence.

Spis treści książki Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga:

Wstęp
Trójca Święta źródłem chrześcijańskiej liturgii
Człowiek adresatem dialogu wewnątrztrynitarnego
Misterium liturgii
Liturgia darem dla Kościoła
Człowiek w liturgii
Ryt jako wyraz wiary Kościoła
Zakończenie
Bibliografia

9788367142380

Opis

Format
135 x 195 mm
Autor
Dawid Makowski
Oprawa
miękka
Ilość stron
66

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga - Dawid Makowski

Boska liturgia. Dar trójjedynego Boga to książka powstała na podstawie tekstów Dawida Makowskiego, publikowanych na przełomie 2020 i 2021 roku w cyklu „O liturgii słów kilka”.

Dodaj opinię