Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

32 zł
Bestseller

Historia Kościoła katolickiego w zarysie - ks. Roman Archutowski

HIS-01

Książka religijna Historia Kościoła katolickiego w zarysie ks. Romana Archutowskiego pokazuje, jak wielką rolę wiara odgrywała w dziejach świata i jak mocno wpływała ona na kształtowanie się najbardziej bliskiej nam cywilizacji.

49,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 49,00 zł

Co znajdziemy w książce Historia Kościoła katolickiego w zarysie?

Książka ks. Romana Archutowskiego za zadanie ma ukazać losy Kościoła katolickiego, a także zapoznać nas z wpływem wiary na rozwój cywilizacji. Dzieło duszpasterza stanowi naukowe zaprezentowanie dziejów założonej przez Jezusa Chrystusa wspólnoty – od samych jej początków, aż po czasy dzisiejsze. W książce znajdziemy zatem informacje, w jaki sposób Kościół szerzył wśród społeczności zasady religijno-obyczajowe, jak wyglądały relacje Kościoła z państwami, czy też jak przedstawiała się jego wewnętrzna organizacja.


W książce wyszególnione zostały cztery epoki Kościoła – każdą z nich dokładnie omówiono z uwzględnieniem wszystkich istotnych dla wspólnoty wydarzeń. W publikacji poruszono zatem kwestie związane m.in. z losami pierwszych chrześcijan, obradami Soborów, jakie miały miejsce na przestrzeni wieków, czy też rozłamem Kościoła. Historia wspólnoty katolickiej jest niebywale bogata – śledząc jej losy, jednocześnie śledzimy przebieg kształtowania się kultury i cywilizacji.


- Jednocześnie, dzięki pracy Kościoła, całe narody posuwały się na wyższy stopień cywilizacji. Przyjęcie bowiem chrystianizmu i dostosowanie się do jego zasad sprowadziły zmianę w życiu jednostek i narodów, decydowały o ich losach. Chrystianizm bowiem wnosił w życie narodów nowe zasady; korzystał z pracy dawnych pokoleń, godził wyniki ludzkich zabiegów ze swymi zasadami, pracował nad rozszerzeniem na ziemi królestwa Chrystusowego, królestwa prawdy, dobra i piękna. W ten sposób triumf Kościoła był zwycięstwem Chrystusa i jednocześnie zwycięstwem kultury.


Fragment książki Historia Kościoła katolickiego w zarysie

Aby zobaczyć fragment książki ks. Romana Archutowskiego Historia Kościoła katolickiego w zarysie, kliknij tutaj.

Spis treści książki Historia Kościoła katolickiego w zarysie:

WSTĘP
I EPOKA OKRES I
Od założenia Kościoła do ogłoszenia edyktu mediolańskiego (do 313 roku)
§1. Stan religijno-obyczajowy świata w przededniu przyjścia Chrystusa Pana
§ 2. Jezus Chrystus. Założenie Kościoła
3. Działalność apostołów Piotra i Pawła
§ 4. Inni Apostołowie
§ 5. Początki Kościoła a żydzi. Zburzenie Jerozolimy
§ 6. Rozszerzenie chrystianizmu
§ 7. Prześladowanie chrześcijan
§ 8. Zwycięstwo chrystianizmu
§ 9. Życie pierwszych chrześcijan
§10. Służba Boża i udzielanie Sakramentów Świętych
§ 11. Duchowieństwo
§ 12. Walka duchowa z Kościołem
§ 13. Nauczanie religijne
§ 14. Społeczna działalność Kościoła
§ 15. Ogólny pogląd
OKRES II
Dzieje Kościoła od edyktu mediolańskiego do końca VII w. (313-692) Czas herezji, soborów i Ojców Kościoła
§ 16. Chrystianizm a cesarze
§ 17. Herezje teologiczne
§ 18. Herezje chrystologiczne
§ 19. Herezje antropologiczne
§ 20. Islam
§ 21. Wielcy doktorowie Kościoła Wschodniego
§ 22. Wielcy doktorowie Kościoła Zachodniego
§ 23. Życie zakonne
§ 24. Nawrócenie ludów germańskich
§ 25. Nawrócenie Francji, Irlandii, Anglii i Niemiec
§ 26. Hierarchia Kościoła
§27. Służba Boża, święta i urządzenie świątyń
§28. Ogólny pogląd
II EPOKA OKRES I
Od końca VII wieku do papieża Grzegorza VII (692-1073)
§ 29. Założenie Państwa Kościelnego (755)
§ 30. Karol Wielki (768-814)
§ 31. Polityczne stanowisko Kościoła w IX-XI w.
§ 32. Położenie Kościoła w X i XI w.
§ 33. Obrazoburcy. II Sobór w Nicei
§ 34. Schizma Wschodnia. IV Sobór w Konstantynopolu
§ 35. Nawrócenie Sasów i ludów skandynawskich
§ 36. Nawrócenie ludów słowiańskich
§ 37. Nawrócenie Węgrów
§ 38. Nawrócenie Polski
§ 39. Służba Boża
§ 40. Stan religijno-obyczajowy
§ 41. Nauka i święci
OKRES II
Od Grzegorza VII do Celestyna V (1073-1294). Stolica Apostolska i jej stosunek do władzy świeckiej
§ 42. Święty Grzegorz VII (1073-1085). I Sobór Laterański
§ 43. Innocenty II. II Sobór Laterański (1139)
§ 44. Walka Hohenszaufów z papiestwem. III Sobór Laterański
§ 45. Innocenty III. IV Sobór Laterański (1215)
§ 46. Sobór Lyoński I. Koniec walki z Hohenszaufami
§ 47. II Sobór w Lyonie (1274)
§ 48. Sprawy religijne w Polsce
§ 49. Rozszerzenie chrystianizmu
§ 50. Wojny krzyżowe
§ 51. Herezje i walka z nimi
§ 52. Inkwizycja
§ 53. Zakony
§ 54. Rozwój życia umysłowego i sztuki
§ 55. Kościół a stowarzyszenia
§ 56. Ogólny pogląd
III EPOKA OKRES I
Od papieża Bonifacego VII do wystąpienia Lutra (1294-1517). Stosunek Państwa do Kościoła
§ 57. Bonifacy VIII. Filip IV Piękny
§ 58. Sobór w Vienne. Niewola Awiniońska
§ 59. Schizma Zachodnia. Sobór w Konstancji (1414-1418)
§ 60. Sobory Bazylejski (1431-1442) i Ferraro-Florencki (1439)
§ 61. Papieże pod koniec średniowiecza. V Sobór Laterański
§ 62. Sprawy religijne w Polsce
§ 63. Herezje
§ 64. Zwolennicy reform kościelnych
§ 65. Humanizm
§ 66. Renesans w sztuce
§ 67. Życie religijno-moralne
§ 68. Ogólny pogląd
OKRES II
Od wystąpienia Lutra do pokoju westfalskiego (1517-1648)
§ 69. Wyznanie luterańskie
§ 70. Rozszerzenie luteranizmu
§ 71. Pokój Augsburski
§ 72. Luteranizm w państwach skandynawskich
§ 73. Ulryk Zwingli (1484-1531)
§ 74. Jan Kalwin (1509-1564)
§ 75. Kalwinizm we Francji
§ 76. Kalwinizm w Niderlandach
§ 77. Anglikanizm w Anglii
§ 78. Anglikanizm w Irlandii
§ 79. Anglikanizm w Szkocji
§ 80. Sekty protestanckie
§ 81. Wojna Trzydziestoletnia (1618-1648)
§ 82. Sobór Trydencki (1545-1563)
§ 83. Wielcy papieże i święci tego okresu
§ 84. Nowe zakony
§ 85. Protestantyzm w Polsce
§ 86. Odnowienie Kościoła w Polsce
§ 87. Unia brzeska (1596)
§ 88. Misje katolickie w XVI w.
§ 89. Rozwój nauki i sztuki
§ 90. Ogólny pogląd
IV EPOKA OKRES I
Od pokoju westfalskiego do rewolucji francuskiej Walki religijne i religijno-polityczne
§ 91. Jansenizm
§ 92. Cezaropapizm
§ 93. Błędy filozoficzno-religijne
§ 94. Masoneria
§ 95. Zniesienie zgromadzenia jezuitów (1773)
§ 96. Obrona religii przed niewiarą
§ 97. Stan Kościoła w Polsce
OKRES II
Od rewolucji francuskiej do naszych czasów (1789-) Rewolucja francuska
§ 98. Rewolucja francuska do roku 1804
§ 99. Pius VII i Napoleon Bonaparte
§ 100. Papieże XIX i XX w.
§ 101. Dzieje Kościoła we Francji po upadku Napoleona
§ 102. Działalność Kościoła we Włoszech
§ 103. Położenie Kościoła w Niemczech
§ 104. Położenie Kościoła w Austrii i na Węgrzech
§ 105. Działalność Kościoła w Wielkiej Brytanii
§ 106. Położenie Kościoła w Szwajcarii, Belgii, Holandii, w państwach skandynawskich i na półwyspie pirenejskim i bałkańskim
§ 107. Dzieje Kościoła Unickiego
§ 108. Dzieje Kościoła Rzymskokatolickiego
§ 109. Położenie Kościoła w Ameryce
§ 110. Misje katolickie
§ 111. Sobór Watykański (1870)
§ 112. Błędy religijno-filozoficzne
§ 113. Życie religijne
§ 114. Życie społeczne
§ 115. Życie umysłowe

9788367142137

Opis

Format
135 x 195 mm
Autor
ks. Roman Archutowski
Oprawa
miękka
Ilość stron
354

Zapytaj o produkt

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Historia Kościoła katolickiego w zarysie - ks. Roman Archutowski

Książka religijna Historia Kościoła katolickiego w zarysie ks. Romana Archutowskiego pokazuje, jak wielką rolę wiara odgrywała w dziejach świata i jak mocno wpływała ona na kształtowanie się najbardziej bliskiej nam cywilizacji.

Dodaj opinię