Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

45 zł
Bestseller

Podręcznik łaciny kościelnej - Artur J. Katolo

POD-02

Książka Podręcznik łaciny kościelnej ks. prof. dr hab. Artura J. Katolo, jak sam tytuł wskazuje, pozwala nam przyswoić język łaciński i tym samym jeszcze lepiej zrozumieć oryginalną treść modlitw i tekstów Kościoła.

250,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Duża ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 250,00 zł

Co znajdziemy w Podręczniku łaciny kościelnej?

Podręcznik łaciny kościelnej powstał z myślą o wiernych pragnących w pełni zrozumieć klasyczną liturgię, a także spisane w języku łacińskim teksty modlitw i inne teksty autorstwa ludzi Kościoła.

Łacina niezaprzeczalnie stanowi święty język Kościoła, toteż warto zapoznać się z nią, chcąc jak najwierniej odczytywać przekaz wszelkich pism, a także, móc w pełni świadomie uczestniczyć we Mszy Świętej Wszechczasów. Liturgia aż do II Soboru Watykańskiego była bowiem odprawiana jedynie po łacinie – język ten zarówno w liturgii, jak i innych sferach życia Kościoła odegrał olbrzymią rolę – dbanie o jego pamięć to zatem równocześnie dbanie o pamięć tradycji wspólnoty katolickiej.


Podręcznik łaciny kościelnej zredagowany przez ks. prof. dr hab. Artura Katolo wpisuje się w piękną tradycję i kulturę Kościoła katolickiego. Łacina, która cechuje piękno, bogactwo i zwięzłość, a zarazem swego rodzaju uporządkowanie oraz klasyczna wzniosłość doskonale oddaje głębię  modlitwy. To właśnie ten język zapewnił Kościołowi jedność i trwanie w tradycji pomimo burzliwych zmian kulturowych.
Ks. bp Jan Sobiło

Kim jest autor Podręcznika łaciny kościelnej?

Ks. prof. dr hab. Artur Katolo (urodził się 10 września 1967 roku) to włoski filolog anglista, italianista, klasyk, bioetyk. Tłumacz literatury włoskiej, angielskiej i łacińskiej. Autor m.in. przekładów: G. Cappeletto, Hiob. Człowiek i Bóg spotykają się w cierpieniu, Lublin 2009; E. Zolli, Nazarejczyk, Gliwice 2015.

Spis treści książki Podręcznik łaciny kościelnej:

WSTĘP
CZĘŚĆ I JAK TO PRZECZYTAĆ?LECTIO PRIMA (1)
PRZYPADKI I ZAIMEK PYTAJNY. BEZOKOLICZNIK
LECTIO SECUNDA (II)
BUDOWA ZDANIA W JĘZYKU ŁACIŃSKIM
LECTIO TERTIA (III)
DEKLINACJA I
LECTIO QUARTA (IV)
DEKLINACJA II
LECTIO QUINTA (V)
ODMIANA CZASOWNIKÓW „BYĆ” I „MIEĆ” W CZASIE TERAŹNIEJSZYM
LECTIO SEXTA (VI)
CZAS TERAŹNIEJSZY – PIERWSZA I DRUGA KONIUGACJA
LECTIO SEPTIMA (VII)
ZAIMKI OSOBOWE I DZIERŻAWCZE
LECTIO OCTAVA (VIII)
ZAIMKI WSKAZUJĄCE
LECTIO NONA (IX)
ZAIMEK WZGLĘDNY QUI? QUAE? QUOD? (który?; która?; które?) I ZAIMEK PYTAJNY QUIS? QUID? (kto?; co?)
LECTIO DECIMA (X)
DEKLINACJA III
LECTIO UNDECIMA (XI)
KONIUGACJE III I IV CZASU TERAŹNIEJSZEGO
LECTIO DUODECIMA (XII)
DEKLINACJE IV I V
LECTIO TERTIA DECIMA (XIII)
PRZYMIOTNIKI DEKLINACJI I, II I III W STOPNIU RÓWNYM
LECTIO QUARTA DECIMA (XIV)
STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW
LECTIO QUINTA DECIMA (XV)
PRZYSŁÓWEK (ADVERBIUM): TWORZENIE I STOPNIOWANIE
LECTIO SEXTA DECIMA (XVI)
STRONA BIERNA (PASSIVUM) CZASOWNIKA W CZASIE TERAŹNIEJSZYM
LECTIO SEPTIMA DECIMA (XVII)
IMPERFECTUM, CZYLI CZAS PRZESZŁY NIEDOKONANY
LECTIO DUODEVICIASIMA (XVIII)
FUTURUM PRIMUM, CZYLI CZAS PRZESZŁY
LECTIO UNDEVICESIMA (XIX)
ZŁOŻENIA Z CZASOWNIKIEM „BYĆ”: SUM, ESSE, FUI
LECTIO VICESIMA (XX)
OKRUTNE KONSTRUKCJE: ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO W CZASIE TERAŹNIEJSZYM (ACI) ORAZ ORZECZENIE IMIENNE (ŻEBY BYŁO TRUDNIEJ)
LECTIO VICESIMA PRIMA (XXI)
IMIESŁÓW CZASU TERAŹNIEJSZEGO STRONY CZYNNEJ – PARTICIPATIUM PRAESENTIS ACTIVI (PPA)
LECTIO VICESIMA SECUNDA (XXII)
IMIESŁÓW BIERNY CZASU PRZESZŁEGO (PATRICIPIUM PERFECTI PASSIVI – PPP) ORAZ CZAS PRZESZŁY DOKONANY (PERFECTUM)
LECTIO VICESIMA TERTIA (XXIII)
NOMINATIVUS CUM INFINITIVO (NCI) W CZASIE TERAŹNIEJSZYM
LECTIO VICESIMA QUARTA (XXIV)
CZAS ZAPRZESZŁY - PLUSQUAMPERFECTUM ( CZYLI O „PLUSKWIE” W PRZESZŁOŚCI ZAPRZESZŁEJ)
LECTIO VICESIMA QUINTA (XXV)
CZAS PRZYSZLY II – FUTURUM EXACTUM, ZWANY TAKŻE FUTURUM II
LECTIO VICESIMA SEXTA (XXVI)
DATTIVUS POSSESSIVUS (CELOWNIK POSIADANIA/POSIADACZA)
LECTIO VICESIMA SEPTIMA (XXVII)
GERUNDIVUM (PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY) I GERUNDIUM (RZECZOWNIK ODCZASOWNIKOWY)
LECTIO DUODETRICESIMA (XXVIII)
NOMINATIVUS DUPLEX (POWDÓJNY MIANOWNIK) I ACCUSATIVUS DUPLEX (PODWÓJNY BIERNIK)
LECTIO UNDETRICESIMA (XXIX)
RÓŻNE FUNCKJE DOPEŁNIACZA (GENETIVUS): POSSESSIVUS (PROPRIETATIS), SUBIECTIVUS/OBIECTIVUS, PARTITIVUS, QUALITATIS, CHARACTERISTICUS
LECTIO TRICESIMA (XXX)
RÓŻNE FUNCKJE CELOWNIKA (DATIVUS): COMMODI/ INCOMMODI, FINALIS, DUPLEX, AUCTORIS, PRAEPOSITIONALIS
LECTIO TRICESIMA PRIMA (XXXI)
RÓŻNE FUNCKJE BIERNIKA (ACCUSATIVUS): TEMPORIS, EXCLAMATIONIS, MENSUARE, DIRECTIONIS, PARTIS
LECTIO TRICESIMA SECUNDA (XXXII)
ABLATIVUS ABSOLUTUS
LECTIO TRICESIMA TERITIA (XXXIII)
ABLATIVUS COMPARATNIONIS, MODI QUALITATIS, INSTRUMENTALIS, CAUSAE, LOCI, TEMPORIS
LECTIO TRICESIMA QUARTA (XXXIV)
JEDNOSTKI CZASU, DNI TYGODNIA, MIESIĄCE, PORY ROKU
LECTIO TRICESIMA QUINTA (XXXV)
SKŁADNIA NAZW MIAST I PAŃSTW
LECTIO TRICESIMA SEXTA (XXXVI)
LICZEBNIKI GŁÓWNE – NUMERALIA CARDINALIA
LECTIO TRICESIMA SEPTIMA (XXXVII)
LICZEBNIKI PORZĄDKOWE – NUMERALIA ORDINALIA
LECTIO DUODEQUADRAGESIMA (XXXVIII)
LICZEBNIKI PODZIAŁOWE, WIELORAKIE I PRZYSŁÓWKI LICZEBNE – NUMERALIA DISTRIBUTIVA, MULTIPLICATIVA ET ADVERBIA NUMERALIA
KECTIO UNDEQUADRAGESIMA (XXXIX)
VERBA DEPONENTIA I SEIDEPONENTIA
LECTIO QUADRAGESIMA (XL)
IMIESŁÓW CZYNNY CZASU PRZYSZŁĘGO (PARTICIPUM FUTURI ACTIVI – PFA); KONIUGACJA OMOWNA CZYNNA (CONIUGATIO PERIPHRASTICA ACTIVA); KONIUGACJA OMOWNA BIERNA (CONIUGATO PEROPHRASTICA PASSIVA)
LECTIO QUADRAGESIMA PRIMA (XLI)
BIERNIK Z BEZOKOLICZNIKIEM (ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO – ACI) W CZASIE PRZYSZŁYM STRONY CZYNNEJ I BIERNEJ
LECTIO QUADRAGESIMA SECUNDA (XLII)
BIERNIK Z BEZOKOLICZNIKIEM (ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO – ACI) W CZASIE PRZESZŁYM STRONY CZYNNEJ I BIERNEJ
LECTIO QUADRAGESIMA TERTIA (XLIII)
MIANOWNIK Z BEZOKOLICZNIKIEM (NOMINATIVUS CUM INFINITIVO – NCI) W CZASIE PRZYSZŁYM STRONY CZYNNEJ I BIERNEJ
LECTIO QUADRAGESIMA QUARTA (XLIV)
MIANOWNIK Z BEZOKOLICZNIKIEM (NOMINATIVUS CUM INFINITIVO – NCI) W CZASIE PRZESZŁYM STRONY CZYNNEJ I BIERNEJ
LECTIO QUADRAGESIMA QUINTA (XLV)
CONIUNCTIVUS PRAESENTIS – TRYB ŁĄCZĄCY/WARUNKOWY CZASU TERAŹNIEJSZEGO
LECTIO QUADRAGESIMA SEXTA (XLVI)
CONIUNCTIVUS IMPERFECTI – TRYB ŁĄCZĄCY/WARUNKOWY CZASU PRZESZŁEGO NIEDOKONANEGO
LECTIO QUADRAGESIMA SEPTIMA (XLVII)
CONIUNCTIVUS PERFECTI – TRYB ŁĄCZĄCY/WARUNKOWY CZASU PRZESZŁEGO DOKONANEGO
LECTIO DUODEQUINQUAGESIMA (XLVIII)
NASTĘPSTWO CZASÓW – CONSECUTIO TEMPORUM
LECTIO QUINQUAGESIMA (L)
CONIUNCTIVUS OPTATIVUS, HORTATIVUS, IUSSIVUS, PROHIBITIVUS; PRZECZENIA NE I NON
LECTIO QUINQUAGESIMA PRIMA (LI)
CONIUNCTIVUS POTENTIALIS, IRREALIS, DUBITATIVUS, CONCESSIVUS
LECTIO QUINQUAGESIMA SECUNDA (LII)
ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE
LECTIO QUINQUAGESIMA TERTIA (LIII)
ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE – OKOLICZNIKOWE CELU I PODMIOTOWE
LECTIO (LIV)
ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE – DOPEŁNIENIOWE I SKUTKOWE
LECTIO (LV)
ZDANIA PRZYCZYNOWE
LECTIO QUINQUAGESIMA SEXTA (LVI)
ZDANIA CZASOWE ORAZ WIELOZNACZNE SPÓJNIKI CUM I UT
LECTIO QUINQUAGESIMA SEPTIMA (LVII)
ZDANIA WARUNKOWE I ZDANIA ŻYCZĄCE Z ODCIENIEM WARUNKOWYM
LECTIO DUODESEXAGESIMA (LVIII)
ZDANIA PRZYZWALAJĄCE
LECTIO UNDESEXAGESIMA (LIX)
ZDANIA WZGLĘDNE
LECTIO SEXAGESIMA (LX)
ZDANIA PYTAJNE NIEZALEŻNIE I ZALEŻNIE
LECTIO SEXAGESIMA SECUNDA (LXII)
PRZYIMKI I PRZYPADKI, Z KTÓRYMI SIĘ ŁĄCZĄ
CZĘŚĆ II ODPOWIEDZI/KLUCZE DO NIEKTÓRYCH ĆWICZEŃ
CZĘŚĆ III TEKSTY DO SAMODZIELNEJ ANALIZY I TŁUMACZENIA
MODLITWY I WIADOMOŚCI KATECHIZMOWE
PISMO ŚWĘTE
TEKSTY Z OKRESU PATRYSTYCZNEGO
TEKSTY SOBOROWE
TEKSTY DOKTORÓW KOŚCIOŁA Z OKRESU ŚREDNIOWIECZA
PREFACJE
CZĘŚĆ IV SŁOWNIK ŁACIŃSKO-POLSKI I POLSKO-ŁACIŃSKI
SŁOWNIK ŁACIŃSKO-POLSKI
SŁOWNICZEK IMION I NAZW WŁĄSNYCH
SŁOWNICZEK POLSKO-ŁACIŃSKI
BIBLIOGRAFIA
O AUTORZE
SŁOWO OD AUTORA

Inny
9788366435643

Opis

Oprawa
twarda
Ilość stron
628

Zapytaj o produkt

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Podręcznik łaciny kościelnej - Artur J. Katolo

Książka Podręcznik łaciny kościelnej ks. prof. dr hab. Artura J. Katolo, jak sam tytuł wskazuje, pozwala nam przyswoić język łaciński i tym samym jeszcze lepiej zrozumieć oryginalną treść modlitw i tekstów Kościoła.

Dodaj opinię