Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Bestseller

Zestaw: Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego + Żywoty Świętych Pańskich

ZEST-10239

Księgi ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików

Ten pakiet zawiera

Żywoty Świętych Pańskich - okładka przód
Przednia okładka książki Żywoty Świętych Pańskich
Żywoty Świętych Pańskich
249,00 zł
x 1
Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów
79,00 zł
x 1
328,00 zł
295,20 zł Zniżka 10%

Zamiast 328,00 zł

Brutto
Stan magazynowy: Duża ilość.

 • Bezpieczne płatnościBezpieczne płatności
 • Zwrot do 14 dniZwrot do 14 dni
 • Dostawa od 9.90 złDostawa od 9.90 zł
  ?
  Sposób dostawyCzas realizacji*Koszt
  InPost Kurier1-2 dniOd 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie)1-2 dniOd 14,90 zł
  Paczkomaty1-2 dniOd 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie)1-2 dniOd 14,90 zł
  Kurier DPD1-2 dniOd 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie)1-2 dniOd 16,90 zł
  Odbiór osobisty1-2 dni-
  Kurier DHL / Fedex4-7 dniZal. od wagi paczki

Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów

Staraniem OO. Dominikanów z Gidel, wydrukowany został reprint niezwykle cennej i bogatej w informacje historyczne, liturgiczne i kulturowe książki, której redaktorem był ks. Franciszek Marlewski. Mowa o tytule: "Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego z uwzględnieniem obrzędów i zwyczajów ludowych oraz literatury polskiej".

Treść książki pozwala lepiej zrozumieć znaczenie świąt, głębokiego sensu wielu obrzędów kościelnych i utwierdza w wierze katolickiej. Książka posiada twardą, płócienną, złoconą i tłoczoną oprawę.

Książka jest egzemplarzem luksusowym, idealnie nadaje się na prezent z okazji Sakramentu Małżeństwa, dla kultywowania tradycji katolickich w rodzinie.


Słowo wstępne do książki, wprowadzające czytelnika w jej bogatą tematykę (s. 12-14):

    Kościół nasz święty posiada swój własny rok, który nie biegnie równolegle z rokiem świeckim, bo przed nim się rozpoczyna i przed nim się kończy. Ów rok kościelny otacza całe życie swemi świętami, jakby wspaniałym wieńcem, i napomina wiernych, by żywot swój kształtowali na przykładzie Chrystusa Pana. Nie jest to tylko czczy okres czasu, lecz posiada głębsze, poważniejsze znaczenie; zawiera bowiem ścisły związek z tem, co nieskończone i wieczne, i wzywa nas równocześnie, byśmy myśli i uczucia ku tym rzeczom wznieść zechcieli. To też w istocie złoty rok kościelny nie jest niczem innem, jak stałem napominaniem ludzi, by calem ich dążeń i zabiegów było życie wieczne, nadprzyrodzone. A tem życiem wiecznem może być tylko życie z Chrystusem Panem, którego najświetszy żywot przesuwa się przed naszemi oczyma w ciągu roku kościelnego.

    Najsławniejszy kaznodzieja francuski, Bossuet, (um. 12 kwietnia 1704 r.) w mowie żałobnej, wygłoszonej przy trumnie królowej Marji Teresy (+ 1683), wyraża się o tym świętym czasie w następujących słowach: „Kościół Chrystusowy, oświecony przez samego Boga, a pouczany przez apostołów świętych, tak podzielił swój rok, że znajdujemy w nim obok życia i nauki Pana Jezusa także rzeczywisty owoc tejże nauki, objawiający się w przedziwnych cnotach Jego sług i w przykładach Jego świętych, a dalej znajdujemy jakby tajemniczy szkic Starego i Nowego Testamenu i całej historji Kościoła. Przeto wszystkie czasy przynoszą łaski chrześcijaninowi, są niejako przepełnione Jezusem Chrystusem, który, jak mówi prorok, zawsze jest wspaniały, i to nietylko sam w Sobie, lecz także dla Swoich świętych. W tej różnorodności znajdują dusze pobożne obok niebiańskich radości także prawdziwe pokrzepienie, a gorliwość ich ustawicznie się odnawia. Post tak jest celowo włączony, ażeby mógł wzmocnić, względnie oczyścić duszę, narażoną na pokusy i grzechy. Wszystkie te pobożne ćwiczenia sprawiły, że królowa Marja Teresa w każdym poście święciła swoje odrodzenie, błogosławiony skutek, którego sam Kościół się domaga". „Jezus Chrystus wczoraj, dziś i po wszystkie wieki" - mówi św. Paweł. Jezus Chrystus wypełnia wszystkie czasy. Był wczoraj, jest dziś i będzie wiecznie: Jego zwiastunami byli wszyscy patrjarchowie i prorocy, wszyscy wielcy mężowie Starego Zakonu; Jego naśladowcami wszyscy apostołowie, męczennicy i wyznawcy. Jego narodzenie, życie, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie, Jego naukę i cuda, Betleem, Kalwarję, Wieczernik, Tabor, górę Oliwną; Stary i Nowy Zakon, górę Synai i Zielone Świątki, wszystkie wspaniałe dzieła Boże, wszystkie sławne miejscowości ziemi, wszystkie łaski i dobrodziejstwa Odkupienia: wszystko to obchodzi, przedstawia, przypomina rok kościelny. Przeto tak potężny wpływ wywiera na dusze.

    Ozdobą owych sławnych pamiątek są liczne i przepiękne obrzędy. Wierni widzą niejako i słyszą wszystkie owe wypadki. Duszą wszystkich obrzędów są słowa, wypowiedziane przy ich sprawowaniu. Do tego pieśń religijna porywa serca, wprawia je w zachwyt, i rozbudza najpiękniejszy zapał! Trzy zwłaszcza święta: Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Świątki oznaczają trzy wielki okresy roku chrześcijańskiego i rozniecają najwyższe uczucia. Obok nich grupują się następnie wszystkie inne święta.

    Zaprawdę nader wielkie znaczenie dla umysłu i serca posiadają aktolickie święta roku kościelnego. Ten przez Bossueta tak sławiony podział świąt i ich róźnorodność jest dla wierzącego chrześcijanina źródłem prawdziwej radości; święta są też dlań potężną pomocą, by pójść stromą i ciernistą ścieżką cnoty, są podczas całego roku skutecznym bodźcem, by nie tylko na tej obranej drodze wytrwać, lecz jeszcze piąć się wyżej i wyżej - aż do szczytów doskonałości.

    Święta a z niemi przedewszystkiem niedziele są, że tak powiem, duszą i źródłem żywej i rzetelnej pobożności. Bo też w nich używa Kościół najlepszych, najodpowiedniejszych środkow, jakiemi rozporządza, aby dusze kształtować, uszlachetniać, uświęcać: sakramenta święte Pokuty i Ołtarza czyli szczere wyznanie swych ułomności i upadków i całkowite oddanie się Bogu swemu w komunji świętej, słowo Boże, prześliczny śpiew kościelny, wspólna modlitwa, najpiękniejsze ceremonje - wszystko to mieści się w tych uroczystościach; i to właśnie, obok bezpośrednich wpływów na duszę, powoduje wyrobienie serca i sumienia, woli i charakteru, krótko mówiąc: wychowuje całego człowieka. Ale także umysłowi naszemu przybywa światła, podniety i przedziwnej siły; objawia się tutaj jednem słowem cała moc, niespożyta siła chrześcijaństwa, która człowieka powstrzymuje od zła i kieruje do dobrego, tłumi namiętności i razem z prawdziwą mądrością zaszczepia weń czystość obyczajów i, jak mówi Bossuet, nieustannie ożywia zapał chrześcijanina.

    Skąd pochodzi ona władza świątecznych dni Roku Bożego nad duszami?

    Święta wraz z niedzielami są rocznem, względnie tygodniowem uczczeniem największych dni, jakie świat kiedykolwiek przeżywał, są pamiątką największych religijnych wydarzeń, które od wieków Opatrzność Boża dla zbawienia ludzkości postanowiła, i które się na ziemi spełniły, t. j. wszystkich tajemnic i wszystkich czynów Bożych, które objawia Stary i Nowy Testament, a zatem całej religji. A w tych przedziwnych wydarzeniach wszystko odnosi się do wielkiego zjawiska, przyjścia na świat Syna Bożego i odzwierciedla się jasnym blaskiem w osobie Jezusa Chrystusa „ostatecznego twórcy naszej wiary".

    Źłóbek, Krzyż i Tabernaculum, oto trzy istotnie wielkie i Boskie prawdy, które przenikają całe chrześcijaństwo. Źłóbek rozpoczyna odkupienie, Krzyż je uskutecznia, a Eucharystja nieustannie dzieło Boże odtwarza. Zesłanie Ducha świętego, które po Wielkanocy następuje, i triumf Krzyża dopełniają wszystkiego wylewem ducha miłości.

    W jakim jednak stopniu płynąca z wiary radość Bożego Narodzenia, Alleluja

    Zmartwychwstania i niewypowiedziana chwała Najświętszego Sakramentu w święto Bożego Ciała mogą przemówić do serca chrześcijanina, napełnić duszę weselem i zapałem, - tego słowami wypowiedzieć nie można.

 

Z opini prasy o "Roku Bożym":

   ... "Rok Boży" jest naprawdę pierwszorzędną księgą ludową, która jest bardzo odpowiednia do zapoznania się z litugją kościelną. Wszędzie, dokąd książka to dotrze, obudzi zrozumienie dla zbawczych dzieł Chrystusa, których pamiatką i wyrazem litugicznym są święta kościoła katolickiego...

Ks. Alojzy Siemienik 
Sekretarz jen. Ligi Katolickiejm, diec. Katowickiej
(w Przeglądzie Katolickim, rocznik 69, nr. 32
z 23 sierpnia 1931 r.)

 
   ... Sama książka, w swym wyglądzie zewnętrznym, przedstawia się świetnie... Układ rozdziałów, język prosty a opisy bogate w różne szczegóły, co wszystko stanowi zalety i zachęca do nabycia jej i czytania. Jeżeli się uwzględni swoisty charakter opisów życia religijno-społecznego i zwyczajów naszego ludu, to można powiedzieć, że autorzy... doskonale się wywiązali z sego zadania... Przyznać tzeba, że część liturgiczna w "Roku Bożym"... wypadła dobrze. Takie pouczenia o niedzieli, poszczególnych okresach liturgicznych, o czci Ducha świętego, o prymacie... przedewszystkim marjologią, potem ceremonje konsekracji kościoł, cześć świętych patronów polskich, przyczynią się zapewno do pogłębienia religji i przywiążą wiernych jeszcze więcej do Kościoła...

Ks. M. Kordel,
(w Mysterium Christi, rok II, nr, 8, Kraków 1931.)
 

   Żywoty Świętych Pańskich

Dzieło to jest przykładem zarówno książki religijnej, jak i historycznej. Autor zebrał w jednym miejscu żywoty świętych, modlitwy do nich oraz pożytki duchowne. Dzieło pozwala nam każdego dnia zaznajamiać się z dokonaniami innego świętego – książka wyszczególnia każdy dzień roku i ukazuje, jaki święty tego dnia jest wspominany w Kościele katolickim. Dodatkowo na końcu publikacji możemy odnaleźć rejestr alfabetyczny oraz chronologiczny wszystkich zebranych świętych.

Dlaczego „Żywoty Świętych Pańskich” to obowiązkowa pozycja dla każdego czytelnika dzieł religijnych?

Jak wiemy, święci powinni być wzorem do naśladowania, towarzyszami wspierającymi nas w codziennym podejmowaniu decyzji – dzieło to pozwala nam zatem bliżej przyjrzeć się ich poczynaniom, a co za tym idzie wprowadzić ich mądrości do swego codziennego życia. Tak oto autor przedstawia poczynania jednego ze świętych – Apostoła Irlandyi św. Patrycego Biskupa:

„Świątobliwość jego życia, odpowiadała świetnym czynom, któremi spodobało się Panu Bogu, imię tego wielkiego Apostoła, po całym świecie rozsławić. Modlił się jakby ciągle; i godne to jest podziwienia, jak, tylu obarczony pracami, miał czas na swoje ćwiczenia pobożne. Zwykł bowiem codziennie odmawiać cały Psałterz: to jest wszystkie sto pięćdziesiąt Psalmów Dawidowych, ze wszystkiemi hymnami będącemi w Brewiarzu i z dwiestu modlitwami.”

Twórca nie przedstawia jedynie suchych faktów z życia każdego ze świętych – dodaje do tego również ocenę postępowania oraz niejednokrotnie pochwala poczynania postaci, którą opisuje. Dla kogo przeznaczona jest książka? „Żywoty Świętych Pańskich” to książka religijna dla mężczyzny, jak i kobiety w każdym wieku! Dzieło może stać się naszą inspiracją w codziennym życiu, a także podporą w podejmowaniu codziennych decyzji. Książka może posłużyć również jako prezent na pamiątkę dla dzieci przystępujących do sakramentu Pierwszej Komunii lub dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Książki religijne o świętych pozwolą zrozumieć podstawowe wartości, jakie przekazuje nam religia oraz przy okazji poznać część jej historii.

 • Wykaz świętych opisanych w książce:
 • Trójca Święta
 • Najświętsza Maryja Panna
 • Jezus Chrystus
 • Młodziankowie
 • Józef Oblubieniec NMP
 • Jan Chrzciciel
 • Dyzma – Dobry Łotr
 • Duch Święty
 • Szczepan, pierwszy męczennik
 • Paweł apostoł
 • Jakub starszy apostoł
 • Tytus biskup i męczennik
 • Piotr apostoł
 • Maria, żona Kleofasa
 • Petronela dziewica
 • Szymon i Juda apostołowie
 • Nazary i Cels męczennicy
 • Filip i Jakub apostołowie
 • Maria Magdalena
 • Barnaba apostoł
 • Łukasz apostoł i ewangelista
 • Maciej apostoł
 • Andrzej apostoł
 • Marek apostoł i ewangelista
 • Piotr książę apostołów
 • Paweł apostoł
 • Marta dziewica
 • Bartłomiej apostoł
 • Tomasz apostoł
 • Łazarz biskup i męczennik
 • Longin rotmistrz i męczennik
 • Lin papież i męczennik
 • Tekla dziewica i męczennica
 • Saturnin biskup i męczennik
 • Apolinary biskup i męczennik
 • Mateusz apostoł i męczennik
 • Klet papież i męczennik
 • Jan apostoł
 • Tymoteusz biskup i męczennik z I wieku i z II wieku
 • Nereusz i Achilej męczennicy
 • Domitylla dziewica i męczennica
 • Anaklet papież i męczennik
 • Michał archanioł
 • Klemens papież i męczennik
 • Jan Ewangelista
 • Szymon biskup i męczennik
 • Ignacy biskup i męczennik
 • Dionizy Areopagita
 • Eustachy męczennik
 • Faustyn i Jowita męczennicy
 • Ewaryst papież i męczennik
 • Zofia i jej córki męczennice
 • Felicyta z siedmioma synami męczennicy
 • Prakseda dziewica
 • Pius I papież i męczennik
 • Polikarp biskup i męczennik
 • Gerwazy i Protazy męczennicy
 • Witalis męczennik
 • Anicet papież i męczennik
 • Soter papież i męczennik
 • Apoloniusz męczennik
 • Krystyna dziewica i męczennica
 • Wiktoryn papież i męczennik
 • Zefiryn papież i męczennik
 • Kalikst papież i męczennik
 • Hipolit męczennik
 • Martyna męczennica
 • Tyburcy, Walerian i Maksym męczennicy
 • Cecylia dziewica i męczennica
 • Barbara dziewica i męczennica
 • Apolonia dziewica i męczennica
 • Abdon i Senes męczennnicy
 • Arkadiusz męczennik
 • Paweł pierwszy pustelnik
 • Galacjon i Epistemia męczennicy
 • Wiktoria i Anatlia dziewice i męczennice
 • Regina dziewica i męczennica
 • Agata męczennica
 • Korneli papież i męczennik
 • Roman męczennik
 • Wawrzyniec diakon i męczennik
 • Hipolit męczennnik
 • Cyprian biskup i męczennik
 • Prot, Hiacynt i Eugenia męczennicy
 • Kajusz papież i męczennik
 • Walenty męczennik
 • Grzegorz Cudotwórca biskup
 • Feliks papież i męczennik
 • Sebastian męczennik
 • Marcelin, Piotr i Erazm męczennicy
 • Kosma i Damian męczennicy
 • Marek i Marcelin bracia męczennicy
 • Tyburcy męczennik
 • Sergiusz i Bach męczennnicy
 • Zuzanna męczennica
 • Maurycy i towarzysze męczennicy
 • Marceli papież i męczennik
 • Eulalia męczennica
 • Bonifacy męczennik
 • Wit, Modest i Krescencja męczennicy
 • Cyprian biskup i Justyna dziewica i męczennica
 • Koronaci i inni męczennicy
 • Mikołaj biskup
 • Wincenty męczennik
 • Jerzy męczennik
 • Cyriak, Larg i Smaragd męczennicy
 • Kryspin i Kryspinian męczennicy
 • Leokadia dziewica i męczennica
 • Agnieszka dziewica i męczennica
 • Dorota dziewica i męczennica
 • Marcelin papież i męczennik
 • Gorgoniusz i Doroteusz męczennicy
 • Teodor męczennik
 • Tymoteusz i Maura męczennicy
 • Łucja dziewica i męczennica
 • Pantaleon męczennik
 • January i jego towarzysze męczennicy
 • Katarzyna dziewica i męczennica
 • Piotr Aleksandryjski biskup i męczennik
 • Julianna męczennica
 • Tymoteusz
 • Błażej biskup i męczennik
 • Czterdziestu męczenników
 • Helena cesarzowa
 • Aleksander biskup
 • Antoni opat
 • Spirydion biskup
 • Pankracy męczenników
 • Sylwester papież
 • Pachomiusz pustelnik
 • Hilary biskup i doktor Kościoła
 • Paweł biskup i męczennik
 • Marcianna dziewica i męczennica
 • Pafnucy pustelnik i Taida pokutnica
 • Bibianna dziewica i męczennica
 • Jan i Paweł męczennicy
 • Kasjan męczennik
 • Euzebiusz biskup i męczennik
 • Hilarion opat
 • Sabba męczennica
 • Atanazy biskup i doktor Kościoła
 • Bazyli biskup i doktor Kościoła
 • Serwacy biskup
 • Euzebi męczennik
 • Malch pustelnik
 • Urszula z towarzyszami męczennicy
 • Damazy papież
 • Monika wdowa
 • Grzegorz z Nazjanzu biskup i doktor Kościoła
 • Marcin biskup
 • Makary pustelnik
 • Aleksy wyznawca
 • Jan Złotousty biskup i doktor Kościoła
 • Martynian pustelnik
 • Inocenty papież i męczennik
 • Maria Egipcjanka
 • Hieronim doktor Kościoła
 • Teodozy Cenobiarcha
 • Eufrozyna dziewica
 • Augustyn biskup i doktor Kościoła
 • Paulin biskup
 • Julia dziewica i męczennica
 • Sykstus III papież i męczennik
 • Piotr Złotousty biskup i doktor Kościoła
 • Seweryn opat
 • Szymon słupnik
 • Roman opat
 • Leon papież i doktor Kościoła
 • Patryk biskup i apostoł Irlandii
 • Genowefa dziewica
 • Zygmunt męczennik
 • Albin biskup
 • Sylwer papież i męczennik
 • Sabba opat
 • Placyd i jego towarzysze męczennicy
 • Scholastyka opatka
 • Benedykt opat
 • Medard i Gotard bracia i biskupi
 • Remigiusz biskup i apostoł Francji
 • Idzi opat
 • Leonard pustelnik
 • Szymon Sales
 • Herman biskup
 • Hermenegild męczennik
 • Leander biskup
 • Grzegorz Wielki papież i doktor Kościoła
 • Jan Klimak opat
 • Afraates pustelnik
 • Eustazjusz opat
 • Jan Jałmużnik biskup
 • Izydor biskup
 • Goara pustelnik
 • Marcin papież i męczennik
 • Leon II papież
 • Eligi biskup
 • Sylwin biskup
 • Euchariusz biskup
 • Bonifacy biskup i męczennik
 • Andrzej z Krety męczennik
 • Karol Wielki cesarz
 • Ludger biskup
 • Nicefor biskup
 • Cyryl biskup i apostoł Słowian
 • Metody biskup i apostoł Słowian
 • Wacław książę i męczennik
 • Matylda cesarzowa
 • Edward II król
 • Wojciech biskup i męczennik
 • Gerard opat
 • Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Chrystian kameduli i męczennicy
 • Andrzej Żurawek pustelnik
 • Benedykt pustelnik i męczennik
 • Henryk cesarz
 • Romuald Opat
 • Kunegunda cesarzowa
 • Stefan król i apostoł Węgier
 • Prokop opat
 • Leon IX papież
 • Edward wyznawca
 • Piotr Damian biskup i doktor Kościoła
 • Jan Gwalbert opat

Inne

Zapytaj o produkt

Zobacz także

Opinie

Dodaj opinię

Zestaw: Rok Boży w liturgii i tradycji Kościoła świętego + Żywoty Świętych Pańskich

Księgi ku pouczeniu i zbudowaniu wiernych katolików

Dodaj opinię