Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł
Bestseller

Juan Esquerda Bifet - Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza

18071
19,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 19,00 zł

Opublikowana w Roku Kapłaństwa książka pokazuje, w jaki sposób kapłańskie życie i działalność wypływają z przemiany, jaka się dokonuje w sakramencie święceń. Duchowość, zanim określi „co i jak kapłan winien robić”, najpierw musi odpowiedzieć „kim kapłan jest”. Szczególną uwagę Autor zwraca na „diecezjalność” duchowości kapłańskiej wynikającą z przynależności do prezbiterium Kościoła lokalnego. Wskazując na radykalnie nową rzeczywistość, jaka staje się w przyjmującym święcenia kapłańskie, Autor określa zasadniczą misję kapłana jako kontynuację misji Dobrego Pasterza, co rodzi bardzo duże konsekwencje dla codziennego życia tych, którzy przyjęli sakrament kapłaństwa. Jest to książka, która odnawia miłość do kapłaństwa i pokazuje sens kapłańskiej posługi w świecie.

Spis treści

Wprowadzenie
I. Tożsamość kapłańska, doświadczenie Chrystusa we wspólnocie Kościoła
1. Tajemnica komunii dla misji w społeczeństwie obrazu i w Kościele
2. Kapłaństwo jako kontynuacja misji Chrystusa i budowanie więzi z Nim
3. Życie osobiste i opcja fundamentalna
4. Życie we wspólnocie. Budowanie wzajemnych relacji

II. Dobry Pasterz daje życie
1. Chrystus punktem odniesienia nadającym sens życiu osobistemu i wspólnotowemu kapłana
2. On umiłował i kocha nas w ten sposób
3. On tak ewangelizował
4. Stała obecność Chrystusa Zmartwychwstałego w Kościele i w świecie

III. Słudzy ludu kapłańskiego
1. Wezwani do bycia sakramentalnym znakiem Chrystusa
2. Wymiar teologiczny, duszpasterski i duchowy sakramentu święceń
3. Kontynuować słowo, czyny i życie Dobrego Pasterza
4. W służbie Kościołowi, ludowi kapłańskiemu i komunii dla misji

IV. Być czytelnym znakiem Dobrego Pasterza
1. Świętość i specyfi czna duchowość bycia znakiem Dobrego Pasterza
2. Żyć i kochać tak jak On. Miłość pasterska
3. Składać w ofi erze własne życie, aby stać się znakiem obecności Chrystusa w Kościele i na świecie
4. Przyjąć styl „życia apostolskiego”

V. W Kościele partykularnym w komunii z Kościołem powszechnym
1. W tu i teraz Kościoła lokalnego. Konkretyzacja Kościoła powszechnego
2. W służbie komunii różnych powołań, posług i charyzmatów
3. Uczynić Kościół partykularny Kościołem podejmującym misję ku wewnątrz i na zewnątrz,
    w komunii z Kościołem powszechnym
4. Maryja a kapłaństwo sakramentalne

VI. W prezbiterium, czyli w rodzinie kapłańskiej
1. Znak „jedności”, o którą Jezus prosił
2. Dar wspólnego dziedzictwa rodziny kapłańskiej w Kościele
3. Program życia: idea, cele, środki
4. Przez teraźniejszość do ostatecznego spotkania z Chrystusem

VII. Droga formacji początkowej i stałej
1. Formacja jako zobowiązanie kapłana i prawo Ludu Bożego
2. Integralność różnych wymiarów formacji
3. Tworzyć własną historię w prawdzie i w miłości

Bibliografi a ogólna
Wykaz skrótów
Indeks tematyczny
Nota wydawcy

Homo Dei
9788360998526

Opis

Format
A5
Autor
Juan Esquerda Bifet
Oprawa
miękka
Liczba stron
272

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Juan Esquerda Bifet - Duchowość kapłańska. Słudzy Dobrego Pasterza

Dodaj opinię