Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł
Bestseller O naśladowaniu Maryi - okładka przód
Przednia okładka książki O naśladowaniu Maryi Tomasz a Kempis

O naśladowaniu Maryi - Tomasz a Kempis - oprawa twarda

14160

„O naśladowaniu Maryi” Tomasza a Kempis to cudowna książka mariologiczna składająca się z różnych tekstów oddających cześć Bożej Rodzicielce.

25,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 18,90 zł

Nowe wydanie

Książka stanowi wznowienie uznanego przez wielu dzieła autorytetu życia duchowego – Tomasza a Kempis, który znany jest przede wszystkim jako autor książki „O naśladowaniu Chrystusa” – dzieło to przez wieki stanowiło niezastąpiony przewodnik dla ludzi w drodze do świętości. Powtórnie oddajemy Wam – Drodzy Czytelnicy – tę wyjątkową książeczkę o Matce Bożej. Książka ta kieruje uwagę ku pięknej i prawdziwej macierzyńskiej miłości. Dzieło składa się z tekstów przybierających różne formy, znajdziemy tutaj m.in.: hymny, psalmy, wzniosłe modlitwy, głębokie przemyślenia człowieka, który szczerze kocha Matkę Boską, czci, wielbi, a także pragnie, by inni czynili podobnie.

FRAGMENT: 

KSIĘGA PIERWSZA
Godność i posłannictwo Maryi
Wzniosłe zasługi i przywileje darów błogosławionej Dziewicy Maryi
(Sermones ad novicios, Sermo XXV)
 
Wiele córek zdolnie pracuje,
lecz ty przewyższasz wszystkie
(Prz 31, 29)
 
Bracia umiłowani! Bądźcie wiernymi sługami Jezusa Chrystusa i pobożnymi miłośnikami Najświętszej Jego Matki, Dziewicy Maryi, jeżeli chcecie razem z Nimi wiecznie radować się w niebie. Wtedy będziecie drodzy Bogu i Jego błogosławionej Matce, gdy staniecie się sercem pokorni, a ciałem czyści; gdy w całym waszym sposobie życia będziecie skromni, przezorni, bogobojni i ostrożni, nie dając nikomu okazji do zgorszenia ani do słusznej skargi. Wielce przyczyni się do waszego zbawienia, do czci Bożej i do chwały błogosławionej Dziewicy, jeśli będziecie w modlitwie pobożni, w czytaniu duchownym pilni, w pracy staranni, w sypialni spokojni, w chórze uważni, w śpiewaniu gorliwi, podczas kapitulum skłonni do poprawy, a gdy was upominają, ulegli, w milczeniu dokładni, w jedzeniu umiarkowani, w spojrzeniach ostrożni i we wszystkich obyczajach dobrze ułożeni.
Jeśli zatem pragniecie godnie wychwalać błogosławioną Dziewicę i wielce Ją czcić, to bądźcie jako prości synowie Boży, bez złości i podstępu, bez niegodziwości i kłamstwa, bez gniewu i sporu, bez szemrania i podejrzliwości, a wszystko, co będzie wam przeciwne, znoście w braterskiej miłości, z pokorą i cierpliwością - dla Jezusa i Maryi oraz dla naśladowania życia świętych, dla waszego własnego pokoju i dla zbudowania innych, a najbardziej dla radowania się chwałą Trójcy Świętej. Albowiem wszelka gorycz staje się słodka, a wszelki ciężar lekki, gdy miłość Jezusa i wspomnienie Jego miłościwej Matki przenikną do głębi serca. Jeśli ktoś chce tego doświadczyć, niech często o Nich myśli, mówi, czyta, śpiewa i niech modli się do Nich.
Abyście zaś choć trochę poznali wspaniałą godność błogosławionej Dziewicy Maryi, posłuchajcie nieco o licznych Jej darach i przywilejach, którymi Bóg Ją ubłogosławił, wynosząc ponad wszystkich świętych aniołów i archaniołów w niebiosach oraz ponad wszystkich ludzi na ziemi. Ona jest tą najświętszą Dziewicą i najmilszą Matką Bożą, o której śpiewa święty Kościół po całym świecie szeroko rozpowszechniony. Wyniesiona jest święta Boża Rodzicielka ponad chóry aniołów do Kościoła niebios. Rozważajcie więc pilnie starodawne czyny świętych patriarchów, z których rodu wywodziła się Boża Rodzicielka Maryja jako róża bez cierni - pośród cierni. Jak bowiem ongi przez wielu świętych mężów, patriarchów i proroków, sędziów i królów, kapłanów i lewitów, doktorów i biegłych w Piśmie, słowami, znakami i figurami był zapowiadany Chrystus, Syn Boga, mający dla zbawienia świata narodzić się z Dziewicy i cierpieć na krzyżu, tak odpowiednio i mądrze z Bożego zrządzenia przedstawiana była i obwieszczana błogosławiona i całkowicie oddana Bogu Dziewica Maryja - przez poświęcone Bogu w owym czasie dziewice, sławne kobiety, czyste wdowy, pobożne prorokinie i inne zacne matrony żyjące w czystości, zamknięte razem ze swoimi podopiecznymi dziewczętami w domach i pokojach dla strzeżenia ich skromności z dala od spojrzeń mężczyzn.

Spis treści:

KSIĘGA PIERWSZA
Godność i posłannictwo Maryi
Wzniosłe zasługi i przywileje darów błogosławionej Dziewicy Maryi
Wzywanie świętego Imienia Jezusa i błogosławionej Dziewicy Maryi, Jego Matki
Częste wzywanie Imienia Jezusa i Maryi
Wspominanie i wzywanie błogosławionej Dziewicy Maryi
Cześć dla najsłodszego Imienia Jezusa i dla najsłodszej Matki Jego, Maryi
Pobożna służba błogosławionej Dziewicy i wspominanie Jej Imienia

KSIĘGA DRUGA
Śladami Jezusa i Maryi
O odkupieniu rodzaju ludzkiego przez tajemnicę Wcielonego Słowa
Narodzenie i ubóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa
Oczyszczenie błogosławionej Maryi i ofiarowanie Jezusa w świątyni
Zgubienie i znalezienie Jezusa w świątyni
Wspaniałe cnoty błogosławionej Dziewicy. Jej boleści i łzy
Cześć i wspominanie błogosławionej Dziewicy Maryi
Łzy błogosławionej Maryi Dziewicy wylane pod krzyżem
Współczucie macierzyńskiej boleści i wzajemne oddanie Jana Maryi i Maryi Janowi
Boleść i pocieszenie błogosławionej Dziewicy Maryi
Objawienie się radosne Chrystusa Matce samotnej w jej pokoju

KSIĘGA TRZECIA
W rozmowie z Maryją
Jak dochodzić do pozdrawiania chwalebnej Dziewicy
Modlitwa do błogosławionej Maryi Dziewic o szczególe pocieszenie
Modlitwa do błogosławionej Maryi Dziewicy w kazdym utrapieniu
Pocieszenie od najłaskawszej Matki Maryi Panny
Maryjo, ukaż nam Jezusa, Syna swego
Mowa o miłości i chwale błogosławionej Dziewicy Maryi
Modlitwa do Dziewicy Maryi o pomoc w godzinie śmierci

KSIĘGA CZWARTA
Pieśni o błogosławionej Dziewicy

Promic
9788375024845

Opis

Format
105 x 165 mm
Oprawa
twarda
Ilość stron
192

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

O naśladowaniu Maryi - Tomasz a Kempis - oprawa twarda

„O naśladowaniu Maryi” Tomasza a Kempis to cudowna książka mariologiczna składająca się z różnych tekstów oddających cześć Bożej Rodzicielce.

Dodaj opinię