Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

69 zł 79.00 zł

Ks. Czesław Stanisław Bartnik - Dogmatyka katolicka. Tom II

11903
39,99 zł
Brutto
Stan magazynowy: Czasowo niedostępne.

 • Zadzwoń i zamów: 34 307 08 88Zadzwoń i zamów: 34 307 08 88
 • Zwrot do 14 dniZwrot do 14 dni
 • Dostawa od 9.90 złDostawa od 9.90 zł
  ?
  Sposób dostawyCzas realizacji*Koszt
  InPost Kurier5-7 dniOd 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie)5-7 dniOd 14,90 zł
  Paczkomaty5-7 dniOd 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie)5-7 dniOd 14,90 zł
  Kurier DPD5-7 dniOd 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie)5-7 dniOd 16,90 zł
  Odbiór osobisty5-7 dni-
  Kurier DHL / Fedex7-11 dniZal. od wagi paczki

Tom II stanowi kontynuację wykładu rozpoczętego w tomie pierwszym i zamyka cały podręcznik akademicki. Tom ten otwiera nauka o Kościele - eklezjologia (traktat VII), która uwzględnia najnowsze dokumenty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła, łącznie z Katechiz­mem Kościoła Katolickiego. Po eklezjologii następuje wykład o mariologii (traktat VIII), a następnie traktaty o łasce Bożej (traktat IX), o sakramentach (traktat X), o rzeczach ostatecznych (traktat XI), o świecie (traktat XII); ponadto zawiera dwa dodatki: "Metodologię teologiczną" i "Poznanie teologiczne".Zobacz inne książki autora: ks. Czesław S. Bartnik

Spis treści

Traktat VII
O Kościele (Eklezjologia)

I. Kształtowanie się języka, obrazów i idei 
1. Wprowadzenie 
1. Eklezjologia 
2. Misterium 
3. Zapodmiotowania naturalne 
4. Kreacje starotestamentalne 
1 Naród Boży 
2 Dwanaście Pokoleń 
3 Święta Reszta 
4 Diaspora 
5 Święte Miasto 
6 Zgromadzenia kultyczne 
7 Własność Boża 
8 Królestwo Boże 
2. Eklezjofania nowotestamentowa 
1. Synoptycy 
1 Marek 
2 Mateusz 
3 Łukasz 
4 Synoptyczna Ewangelia Królestwa 
2. Corpus Johanneum 
3. Święty Paweł 
4. Listy pasterskie 
5. List do Hebrajczyków 
6. 1 List św. Piotra 
7. Apokalipsa 
8. Ogólne piktogramy nazwowe Kościoła 
1 Święta mozaika eklezjologiczna 
2 Nazwy nierzeczownikowe 
3 Kontynuacja nazw u Ojców apostolskich 
4 Obraz wspólny 
3. Główne idee eklezjologiczne 
1. Eklezja 
1 Kahal Jahwe 
2 Chrześcijańskie misterium zwołania 
3 Nazwa własna 
4 Przekłady 
2. Społeczność 
1 Droga 
2 Chrześcijaństwo 
3 Imitatio mundi 
4 Sacerdotium et imperium 
5 Społeczność klasowa 
6 Model monastyczny i świecki 
7 Kościół widzialny i niewidzialny 
8 Społeczność doskonała 
3. Ciało Chrystusa 
1 Adaptacja Pawłowa 
2 Corpus Christi Mysticum 
3 Kościół Wcielenia 
4 Encyklika "Mystici Corporis" 
5 Kościół jako sakrament 
4. Lud Boży 
1 Narodziny nazwy 
2 Naród Jahwe 
3 Lud mesjaniczny 
4 Lud "chrześcijański" 
Lud judeochrześcijański 
Lud rzymskochrześcijański 
Gens sancta i natio diabolica 
5 Nauka Vaticanum II 
Przezwyciężenie indywidualizmu 
Lud historyczny 
Ideał społeczności 
Lud prozopoiczny 
Lud szczególny 
6 "Natio christiana" 
5. Świątynia Ducha Świętego 
6. Wspólnota 
7. Historia zbawienia 
8. Osoba "społeczna" 

II. Rozumienie Kościoła katolickiego
 

1. Dyscypliny eklezjologiczne, problematyka, metody 
1. Kościół w ujęciu różnych dyscyplin 
1 Dogmatyczne 
2 Apologetyczne 
3 Kanonistyczne 
4 Moralne 
5 Pastoralne 
6 Socjalno-polityczne 
7 Historyczne 
2. Szkic problematyki 
1 Misterium zbawienia 
2 Eklezjogeneza 
3 Byt personalny 
4 Ustrój Kościoła 
5 Znamiona 
6 Eklezjopraksis 
7 Sakrament 
8 Eschatologiczność 
9 Podmiotowość 
3. Metody 
1 Metoda aprioryczna 
2 Metoda aposterioryczna 
3 Metoda historyczna 
4 Metoda personalistyczna 
2. Nurty eklezjologiczne 
1. Instytucjonalistyczna 
2. Teandryczna 
3. Historiozbawcza 
4. Sakramentalna 
5. Wspólnotowościowa 
6. Słowowa lub kerygmatyczna 
7. Pneumatologiczna lub charyzmatyczna 
8. Eucharystyczna lub liturgiczna 
9. Agapetologiczna 
10. Mariologiczna 
11. Personalistyczna 
12. Ekumeniczna 
3. Określenia Kościoła 
1. Określenia cząstkowe 
2. Próby określeń rozwiniętych 
3. Określenie personalistyczne 
4. Kościół i Kościoły 
1. Postacie Eklezji 
1 Zgromadzenie liturgiczne 
2 Subkościoły 
Kościół osoby 
Kościół domowy, rodziny 
Eklezjola mnisza 
Wspólnoty małe 
Kościół wsi-miasta 
3 Kościoły bazowe 
Parafia 
Kościół diecezji-eparchii 
Kościół regionu 
Kościół narodu 
4 Kościoły Większe 
5 Kościół Wielki i Wszechkościół 
Kościół katolicki 
"Kościół Chrystusa" 
Kościół powszechny lub uniwersalny 
Kościół uwielbiony 
2. Kryteria kościelności 
1 Realność zbawcza 
2 Prawowita władza 
3 Właściwa autonomia 
4 Własna osobowość 
5 Imię Kościoła 
3. Kościół Wielki a Kościoły małe 
4. Kościół rodziny 
1 Społeczny sakrament rodziny 
2 Święta historia rodziny 
3 Rodzina jako odwzorowanie Trójcy Świętej 
4 Kościół Rodziną Bożą 

III. Geneza Kościoła 
1. Geneza historyczna 

1. Problem 
2. Teorie błędne 
1 Teoria samooszustwa 
2 Teoria oszustwa 
3 Teorie mitologiczne 
4 Szkoła historyczno-religijna 
5 Szkoła krytyczno-literacka 
6 Szkoła eschatologiczna 
7 Teorie socjalistyczne 
8 Teoria marksistowska 
9 Teoria neomarksistowska 
10 Teorie mentalnościowo-kulturowe 
3. Teorie prawowierne 
1 Teoria koniecznej alternatywy 
2 Teoria "Nowego Przymierza" 
3 Klasyczna teoria "założenia Kościoła" 
4 Teoria "konsekwencji mesjańskiej" 
5 Teoria historyczno-personalistyczna 
4. Chrystus jako osobowy twórca Kościoła 
1 Eklezjalna chrystogeneza 
2 Teandryzm historyczny 
5. Uczniowie jako współtwórcy Kościoła 
1 Chrześcijanin współtwórcą Kościoła 
2 Apostołowie jako współbudowniczy 
3 "Style" eklezjalne 
6. Aedificatio continua 
1 Struktura przyszłościowa 
2 Osoba jako forma ecclesiastica 
3 Między dobrem a złem 
2. Geneza teologiczna 
1. Chrystus "społeczny" 
2. Kościół w teologii historiozbawczej 
1 Kościół kosmiczny 
Kościół stworzenia 
Preegzystencja Kościoła 
Caput creaturae 
Christus Unificator universalis 
2 Ecclesia ante legem 
Ecclesia ab Adam 
Znaki zewnętrzne Kościoła przed Prawem 
Praeparatio evangelica 
3 Ecclesia sub lege 
Kahal Israel 
Szkice Mesjasza 
Nieciągłość 
4 Ecclesia sub gratia 
Teoria inkarnacyjna 
Teoria paschalna
Teoria syntetyczna 
3. Ecclesiogenesis continua 
3. Siostrzane ucieleśnienia Kościoła 
1. Wschodnie Kościoły niegreckie 
1 Kościoły północnoafrykańskie 
2 Kościół koptyjski czyli egipski 
3 Kościół etiopski 
4 Kościół jakobicki 
5 Kościół nestoriański 
6 Kościół malabarski 
7 Kościół ormiański 
8 Kościół maronicki 
2. Kościoły prawosławne 
1 Kościoły greckie 
2 Kościoły ruskie i rosyjski 
3. Kościelne wspólnoty protestanckie 
1 Twórcy nowego chrześcijaństwa 
2 Klasyczna eklezjologia protestancka 
3 Współczesna eklezjologia protestancka 
4 Kościół anglikański 
4. Inne wspólnoty religijne 

IV. Byt Kościoła
 

1. Byt osobowy 
1. Zakorzenienie w osobie ludzkiej 
2. Relacja pionowa 
3. Relacja pozioma 
4. Personalna egzystencja 
5. Kościół-jednostka a Kościół-zbiorowość 
1 Prymat jednostki 
2 Prymat zbiorowości 
3 Teoria homocentryczności 
2. Podstawowe elementy konstytutywne 
1. Bycie w Chrystusie 
1 Fakt bycia w Chrystusie 
2 Charakter zbawczy bycia w Chrystusie 
3 Bycie "osobą w osobę" 
4 Znak sprzeciwu 
2. Bycie chrześcijańskie 
1 Metanoia 
2 Bycie uczniem Chrystusa 
3 Imię chrześcijanina 
3. Kult
3. Bycie w Kościele 
1. Problem wyjściowy 
2. Kręgi Kościoła 
1 Krąg uniwersalny 
2 Krąg historiozbawczy 
3 Krąg eschatologiczny 
3. Członkostwo w Kościele katolickim 
1 Więź wiary 
2 Więź sakramentalna 
3 Więź społecznościowa 
4 Więź prakseologiczna 
4. Rodzaje "przynależności" 
1 Katolicy 
2 Katechumeni 
3 Chrześcijanie wschodni "nierzymscy" 
4 Wspólnoty protestanckie i pochodne 
5 Wyznawcy religii niechrześcijańskich 
6 Bezreligijni 
5. Eklezjalny charakter przynależności 
1 Poprzez własny Kościół 
2 Poprzez Kościół katolicki 
4. Dwubytowość Kościoła 
1. Zasada antropologiczna i chrystologiczna 
2. Cielesny wymiar Kościoła 
3. Widzialność Kościoła 
4. Duchowy wymiar Kościoła 
5. Organizm pneumahagijny 
1 Osobowość Kościoła 
2 Kościół wyposażony Duchem 
3 Sprawca przechodniości 
6. Kościół a królestwo Boże 
7. Problem pseudoepigrafii 
5. Kościół jako instytucja i wydarzenie 
1. Omówienie pojęć 
1 Instytucja 
2 Wydarzenie 
3 Nadrzędna zasada personalności 
2. Stanowiska jednostronne 
1 Jako wydarzenie 
2 Jako instytucja 
3. Konieczność instytucji 
4. Dar łaski i sakramentu 
5. Pierwotne szkice Kościoła 
1 Wieczernikowy 
2 Krzyżowy 
3 Rezurekcyjny 
4 Pneumatyczny 
6. Instytucja i wydarzenie w stosunku do historii 
1 Instytucja i wydarzenie w postaci Biblii 
2 Dwa aspekty uobecniania Chrystusa 
3 Aspekt indywidualny i społeczny 

V. Prapierwotny ustrój Kościoła 
1. Ustanowienie urzędu apostolskiego 

1. Kolegium "Dwunastu" 
2. Zadanie 
1 Bycie z Jezusem 
2 "Posłańcy" 
3 Przepowiadanie 
3. Zapowiedź nadania władzy 
4. Fakt nadania władzy 
1 Według Mateusza 
2 Według Marka 
3 Według Łukasza 
4 Według Jana 
5. Charakterystyka władzy Dwunastu apostołów 
1 Rdzeń Kościoła 
2 Współzałożyciele Kościoła 
3 Prerogatywy zwyczajne 
2. Ustanowienie Urzędu Piotrowego 
1. Pojęcie prymatu 
1 Narodziny pojęcia 
2 Terminologia 
Prymat honorowy 
Administracyjny 
Jurysdykcyjny 
2. W perspektywie ekumenicznej 
1 Negacja 
2 Bez sukcesji 
3 Twór ludzki 
4 Problem reformy prymatu 
"Wyciszenie" 
Zmiana sposobu sprawowania prymatu 
"Neo-prymat" 
3. Obietnica prymatu dana Piotrowi 
1 Sytuacja tekstu obietnicy 
2 Teologiczna wymowa tekstu 

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Ks. Czesław Stanisław Bartnik - Dogmatyka katolicka. Tom II

Dodaj opinię