Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

109 zł 125.00 zł

Ks. Czesław S. Bartnik - Matka Boża

11901
35,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Tymczasowo niedostępne.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 35,00 zł

Spis treści:

WSTĘP
 
Część pierwsza

MARIOLOGIA - WSPÓŁCZESNA SYTUACJA, KSZTAŁTOWANIE SIĘ I ROZWÓJ


1. Kryzys

2. Nurty odrodzeniowe 
2.1. Nauczanie papieskie 
2.2. Nurt mariologii symbolicznej 
2.3. Mariologia wyzwolenia 
2.4. Na fali ekumenizmu 
2.5. Kościelne ożywienie kultu 
2.6. Mariofanie

3. Traktat i metody 
3.1. Traktat mariologiczny 
3.2. Pomocnicze metody mariologii

4. Historia mariologii 
4.1. Mariologia "naturalna" 
4.2. Patrystyka 
4.2.1. Mariologia chrystotypiczna 
4.2.2. Mariologia eklezjotypiczna 
4.2.3. Mariologia pneumatologiczna 
4.3. Średniowiecze 
4.4. Reformacja i kontrreformacja 
4.5. "Mariologia przywilejów" 
4.6. Mariologia epoki Vaticanum I 
4.7. Vaticanum II

5. Szkic ikony słownej Matki Bożej 
5.1. Ikona Maryi 
5.2. Osoba Maryi 
5.2.1. Osobowy punkt wyjścia 
5.2.2. Osobowe dzieje Maryi 
5.2.3. Świętość osobowa 
5.2.4. Miłość osobotwórcza i religiotwórcza 
5.2.5. Uosobienie moralności 
5.2.6. Ikona drogi 
5.3. Matka całego Chrystusa 
5.3.1. Dar człowieczeństwa 
5.3.2. Dar historyczności 
5.3.3. Dar społecznościowy 
5.3.4. Dar ekonomiozbawczy 
5.4. Rola w historii zbawienia 
5.4.1. Maryja jako "prehistoria" Odkupiciela 
5.4.2. Maryja jako "współhistoria" Jezusa 
5.4.3. Maryja jako "pohistoria" Jezusa 
5.5. Relacja eklezjalna 
5.6. Rekapitulacja Maryjna 
5.7. Sposoby oddziaływania Maryi


Część druga

MARYJA SKRYPTURYSTYCZNA


1. W świetle Starego Testamentu 
1.1. Trudny punkt wyjścia 
1.2. Trzy drogi ku Maryi 
1.2.1. Droga doskonałościowa 
1.2.2. Droga typologiczna 
1.2.3. Proroctwa maryjno-eklezjalne 
1.3. Protoewangelia: Rdz 3,15 
1.4. Dziewica - Matka Emmanuela: Iz 7,14 
1.5. Matka Mesjasza: Mi 5,1-4 
1.6. Mariologia sofijna 
1.6.1. Kategoria mądrości 
1.6.2. Mesjasz jako Mądrość Boża 
1.6.3. Maryja w perspektywie Mądrości Bożej

2. W świetle Nowego Testamentu 
2.1. Pierwotne nurty tradycji mariologicznej 
2.2. Niewiasta pełni czasu: Ga 4,4-5 
2.3. Matka Nazarejczyka: Mk 3,32-35; 6,1-6 
2.3.1. Wierzący są "matką" Jezusa: Mk 3,32-35 
2.3.2. Maryja wśród mieszkańców Nazaretu: Mk 6,1-6 
2.4. Ewangelia Dzieciństwa u św. Mateusza: Mt 1-2 
2.4.1. Rodowód Jezusa: Mt 1,1-17 
2.4.2. Narodzenie Jezusa: Mt 1,18-25
2.4.3. Mędrcy ze Wschodu: Mt 2,1-12
2.4.4. Ucieczka do Egiptu: Mt 2,13-15
2.4.5. Rzeź niemowląt: Mt 2,16-18
2.4.6. Przybycie do Nazaretu: Mt 2,19-23
2.5. Ewangelia Dzieciństwa u św. Łukasza: Łk 1-2
2.5.1. Joannologia lub mariologia "rodzinna ": Łk 1,5-25.57-80 
2.5.2. Zwiastowanie Maryi: Łk 1,26-38 
2.5.3. Nawiedzenie: Łk 1,39-45.56 
2.5.4. Magnificat: Łk 1,46-55 
2.5.5. Narodzenie Jezusa: Łk 2,1-7 
2.5.6. Pasterze u żłóbka: Łk 2,8-20 
2.5.7. Proroctwo Symeona: Łk 2,33-35 
2.5.8. Maryja wobec wiary inkarnacyjnej i słowa Bożego według Łk 
2.5.9. Rodowód Jezusa: Łk 3,23-38 
2.6. Mariologia Janowa 
2.6.1. Ciało z Maryi: J 1,14 
2.6.2. Gody Mesjańskie: J 2,1-12 
2.6.3. Matka eklezjalna: J 19,25-27 
2.7. Niewiasta i szatan: Ap 12

3. W świetle apokryfów maryjnych 
3.1. Pisma apokryficzne o Maryi 
3.2. Nauka apokryfów maryjnych


Część trzecia

PREPARATORYJNA IKONA MARYI


1. W wymiarze historycznym 
1.1. Personalistyczny punkt wyjścia 
1.2. "Niewiasta mesjaniczna" 
1.3. Historyczne pochodzenie Maryi 
1.3.1. Nisza życia Maryi 
1.3.2. Rodzice Maryi 
1.4. Narodziny Maryi 
1.5. Nadanie imienia 
1.6. Pobyt w świątyni? 
1.7. Ślub dziewictwa 
1.8. Małżeństwo ze św. Józefem 
1.9. Józefologia

2. W wymiarze osobistym 
2.1. Osobowość Maryi 
2.2. Duchowość Maryi 
2.2.1. Bogonosicielka 
2.2.2. Postawa cnót teologalnych 
2.2.3. Macierzyńskość 
2.2.4. Postawa dziewictwa 
2.2.5. Mistyczne posłuszeństwo 
2.2.6. Wierność 
2.2.7. Bycie dla innych 
2.2.8. Heroizm 
2.2.9. Zmysł "kultury Bożej" 
2.2.10. Trynitarność 
2.3. Zewnętrzny wygląd Maryi 
2.3.1. Piękność niezwykła 
2.3.2. Przeciętność 
2.3.3. Piękność duchowa 
2.4. Wiek Maryi 
2.4.1. Wiek wczesny i krótki 
2.4.2. Wiek późniejszy i dłuższy


Część czwarta

MARYJA W NAUCZANIU KOŚCIOŁA


1. Niepokalanie Poczęta 
1.1. Pierwotna nisza prawdy 
1.2. W zapisach skrypturystycznych 
1.3. W Kościele Ojców 
1.3.1. Byt Kościoła 
1.3.2. Teologia patrystyczna 
1.3.3. W liturgii 
1.4. W średniowieczu i czasach nowożytnych 
1.5. W perspektywie ekumenicznej 
1.6. Formuła dogmatyczna 
1.7. Teologia niepokalanego poczęcia 
1.7.1. Podstawowy sens formuły 
1.7.2. Problem "długu grzechowego" 
1.7.3. Sposób otrzymania łaski 
1.7.4. Znaczenie historiozbawcze

2. Dziewica 
2.1. Dziewica w Starym Testamencie 
2.2. Maryja "zawsze dziewica" 
2.2.1. Virgo perpetua 
2.2.2. Przed urodzeniem 
2.2.3. W urodzeniu 
2.2.4. Po urodzeniu 
2.3. Dogmatyczna interpretacja dziewictwa Maryi 
2.3.1. Nowa metoda personalistyczna 
2.3.2. "Nowe stworzenie" 
2.3.3. Inicjatywa Boga 
2.3.4. Pełna otwartość na Boga 
2.3.5. Współtworzenie z Bogiem 
2.3.6. Immaculata Ecclesia 
2.3.7. Dziewicza ikona człowiecza 
2.3.8. Kategoria wielkości kobiety

3. Rodzicielka Jezusa 
3.1. Problem wyjściowy 
3.2. Wielowymiarowość macierzyństwa Maryi 
3.3. Charakter osobowy macierzyństwa Maryi 
3.4. Rodzenie Chrystusa przez wiarę i chrzest

4. Theotokos - Bogarodzica 
4.1. Kształtowanie się tytułu 
4.1.1. Geneza biblijna 
4.1.2. Pojawienie się formuły Theotokos 
4.1.3. Kryzys nestoriański 
4.1.4. Bogarodzica 
4.2. Wykład dogmatyczny 
4.2.1. Semantyczna analiza języka 
4.2.2. Relacje boskie 
4.2.3. Istota macierzyństwa Bożego 
4.3. Teorie wyjaśniające 
4.3.1. Teoria modalistyczna 
4.3.2. Teoria leonińska 
4.3.3. Teoria ekonomiozbawcza 
4.3.4. Teoria "Bogurodzicy"

5. Pośredniczka "w Chrystusie" 
5.1. Rozumienie pośrednictwa 
5.1.1. Z historii pojęcia 
5.1.2. Podstawowa struktura pośrednictwa 
5.1.3. Trzy modalności pośrednictwa 
5.2. Próby określenia roli Maryi w pośrednictwie Chrystusa 
5.2.1. Wymowa tytułów tradycyjnych 
5.2.2. Podstawowe stanowiska teologów 
5.2.3. Próba dookreślenia pośrednictwa Maryi 
5.3. "Pasma" pośrednictwa Maryi 
5.3.1. Ontologiczno-inkarnacyjne 
5.3.2. Prozopoiczno-paschalne 
5.3.3. Doskonałościowo-zasługujące

6. Matka Kościoła 
6.1. Z historii tytułu 
6.2. Próba wykładu teologicznego 
6.2.1. Ujęcie syntetyczne 
6.2.2. Przed-Kościół 
6.2.3. "Urodzenie Kościoła" 
6.2.4. Matka królestwa 
6.2.5. Paschalna Matka Kościoła 
6.2.6. Pleromiczna Matka Kościoła 
6.2.7. Matka ekumeniczna

7. Ikona Kościoła 
7.1. Żywy obraz 
7.2. Dziewica, członek i ikona Dziewicy Kościoła 
7.3. Ikona Kościoła jako Matki 
7.4. Ikona oblubieńcza 
7.4.1. Ikona Kościoła Oblubienicy 
7.4.2. Ikona wzorcza eklezjalnie

8. Matka eschatologiczna 
8.1. Matka paruzji wielkiej 
8.2. Matka paruzji indywidualnej

9. Uniwersalna Matka duchowa 
9.1. Osobliwość pojęcia 
9.2. Z historii prawdy o macierzyństwie duchowym 
9.3. Natura macierzyństwa duchowego Maryi

10. Szafarka wszystkich łask 
10.1. Pojęcie 
10.2. Charakter szafarstwa 
10.3. Podstawy biblijne 
10.4. Szafarstwo Maryi 
10.4.1. Zakresy 
10.4.2. Zasięg

11. Matka rodziny 
11.1. Kościół rodziny 
11.2. Matka inkarnacyjna 
11.3. Matka paschalna 
11.4. Matka pneumatologiczna

12. Matka narodu 
12.1. Naród w Kościele 
12.2. Matka społeczności żywych

13. Wzięta do nieba 
13.1. Kształtowanie się prawdy o wniebowzięciu Maryi 
13.1.1. Terminologia 
13.1.2. Pojmowanie wniebowzięcia 
13.1.3. Podstawy biblijne prawdy o wniebowzięciu Maryi 
13.1.4. Tradycja pozabiblijna 
13.1.5. Definicja dogmatyczna 
13.1.6. Racje teologiczne 
13.2. Teologia wniebowzięcia 
13.2.1. Problem śmierci Maryi 
13.2.2. Tajemnica historiozbawcza 
13.2.3. Zdarzenie jedyne po Chrystusie 
13.2.4. Charakter faktu wniebowzięcia 
13.2.5. Obecność Maryi w Kościele


Część piąta

KULT MATKI BOŻEJ


1. Wokół pojęcia kultu 
1.1. Termin 
1.2. Charakter personalny 
1.3. Dwa współelementy 
1.4. Zmysł kultu

2. Różne rodzaje kultu

3. Specyfika struktury kultu maryjnego 
3.1. Relacja do kultu Bożego 
3.2. Podstawy czci wobec Maryi 
3.3. Pasma kultowe

4. Rozwój kultu maryjnego 
4.1. Współczesny stan kultu 
4.2. Biblijna geneza kultu maryjnego 
4.3. Początki kultu w tradycji

5. Elementy maryjnego kultu relatywnego 
5.1. Kult obrazów maryjnych 
5.2. Prawda ikonalna 
5.3. Kult relikwii maryjnych 
5.4. Wezwanie do kultu prawidłowego


Część szósta

WYBRANE STUDIA MARIOLOGICZNE


1. Maryja w teologii polskiej 
1.1. Cechy charakterystyczne mariologii polskiej na tle Kościoła powszechnego 
1.2. Na tablicach serc polskich 
1.3. Osoba Maryi 
1.4. Udział w historii zbawienia 
1.5. Maryja a Kościół 
1.6. Kształtowanie się tytułu "Matka Kościoła" 
1.7. Mariologia lubelskiej szkoły biblijnej 
1.8. Maryjność ludowa 
1.8.1. Z ludowego kultu maryjnego - Kębło 
1.8.2. Maryja w polskiej poezji i pieśni 
1.9. Maryjna pedagogia narodu według prymasa Stefana Wyszyńskiego 
1.10. Polska ikona słowna Maryi według kardynała Karola Wojtyły 
1.10.1. Współikona 
1.10.2. Rodzicielska świętość 
1.10.3. W służbie genesis 
1.10.4. Prehistoria zbawienia 
1.10.5. Matka Kościoła i chrześcijan

2. Maryja jako żywa pamięć Kościoła. Z mariologii Jana Pawła II 
2.1. Osoba 
2.2. Historia zbawienia 
2.3. Relacja do Chrystusa 
2.4. Maryja w encyklice Redemptoris Mater

3. Szkice mariologiczne 
3.1. Duchonosicielka - Siergiej Nikołajewicz Bułgakow 
3.2. Z polskiej mariologii personalistycznej - Jerzy Buxakowski 
3.3. Maryja - ikona tajemnicy - Bruno Forte 
3.4. Maryja jako wzór człowieczeństwa - Jean Guitton 
3.5. Z nowszej mariologii prawosławnej - Aleksis Kniazeff 
3.6. Mariologia historiozbawcza - René Laurentin 
3.7. Niepokalane poczęcie w oczach teologa prawosławnego Aleksandra Aleksiejewa Lebie-diewa 
3.8. Rola Maryi w Nowym Przymierzu - Ignace de la Potterie 
3.9. Pośrednictwo Maryi - Jan Paweł II 
3.10. Maryja jako ikona całkowita - Karl Rahner 
3.11. Z mariologii protestanckiej - Max Thurian 
3.12. Ikona słowna Maryi - Antoni Węgrzynowicz 
3.13. Znaczenie pobożności maryjnej - Jan Żukowski

4. Dopowiedzenia do wykładu mariologicznego 
4.1. Maria - Ewa 
4.2. Kult bogini - matki 
4.3. Mariologia kaznodziejska w XV wieku 
4.4. Rekapitulacja maryjna 

Opis

Format
B5
Autor
Ks. Czesław Stanisław Bartnik
Oprawa
twarda
Ilość stron
348

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Ks. Czesław S. Bartnik - Matka Boża

Dodaj opinię