Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

30 zł
Bestseller

Ks. bp Zbigniew Kiernikowski - Dwoje jednym ciałem w Chrystusie

11893
25,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Wydłużony czas wysyłki.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 25,00 zł

Jest to książka szczególna. Porusza temat małżeństwa chrześcijańskiego, w którym zanim dwoje ludzi zawrze związek małżeński, już są jednym ciałem w Chrystusie przez chrzest i wiarę. Małżeństwo takich ludzi z natury swej musi mieć coś specyficznego, co je odróżnia od związków czysto naturalnych.

Co jest tą specyfiką? W chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa i rodziny w sposób szczególny podkreślany jest wymiar przymierza, zawieranego między Stwórcą a dwojgiem ludzi, którzy przez ten sakrament wkraczają w tajemnicę samego Boga. To On otacza małżonków opieką, udziela im wsparcia i stale jest obecny między nimi. W zamian pragnie całkowitego zawierzenia Jego Bożej mądrości i ufności w to, że uzdolni ich do bycia jednością na wzór Trójcy Świętej. Bóg więc najpierw obdarza małżonków, a dopiero potem oczekuje wypełnienia złożonych Mu przyrzeczeń. Tak rozumiane małżeństwo chrześcijańskie winno być znakiem dla współczesnego, zagubionego świata.

Ks. Józef Kudasiewicz

Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bibliografia i skróty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
I.
KONFERENCJE WPROWADZAJĄCE
Konferencja 1
Ogólny zarys problematyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konferencja 2
Małżeństwo chrześcijańskie dziełem Boga . . . . . . . . 14
Konferencja 3
Małżeństwo chrześcijańskie a inne rodzaje małżeństwa . . . 18
Konferencja 4
Małżeństwo na tle etapów historii zbawienia . . . . . . . 23
II.
MAŁŻEŃSTWO
NA PIERWSZYCH KARTACH PISMA ŚWIĘTEGO
Mężczyzna i kobieta
Konferencja 5
Na obraz i podobieństwo Boga . . . . . . . . . . . . . . 28
Konferencja 6
Nie jest dobrze, aby człowiek był sam . . . . . . . . . . 32
Konferencja 7
Dwoje różnych jednym ciałem . . . . . . . . . . . . . . . 36
Byli nadzy
Konferencja 8
Egzystencja we dwoje - konieczność opuszczenia siebie . . . . 40
Konferencja 9
Biblijne znaczenie nagości . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Konferencja 10
Nagość i przyobleczenie w chwałę Boga . . . . . . . . . 48
Konferencja 11
Nagość i płodność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Grzech i jego konsekwencje
Konferencja 12
Zniekształcenie Bożego zamysłu przez grzech . . . . . . 56
Konferencja 13
Obecność kusiciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Konferencja 14
Drzewo życia w środku ogrodu
i drzewo poznania dobra i zła . . . . . . . . . . . . . . . 65
Konferencja 15
Kuszenie przeciw „ograniczeniu" . . . . . . . . . . . . . . 69
Konferencja 16
Każde z osobna, czy razem wobec... . . . . . . . . . . . . 72
Konferencja 17
Rozbicie wspólnoty i moc jednoczenia . . . . . . . . . . 78
III.
MAŁŻEŃSTWO W KSIĘDZE TOBIASZA
Konferencja 18
Zarys wydarzeń i orędzia Księgi Tobiasza . . . . . . . . 84
Konferencja 19
Doświadczenia wiernego Tobiasza i niemoc Sary . . . . 87
Konferencja 20
Wierność tradycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Konferencja 21
Wybór w kontekście tradycji i zaufanie Opatrzności . . 96
Konferencja 22
Epizod z wielką rybą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Konferencja 23
W kierunku Ekbatany. Powołanie Tobiasza . . . . . . . . 107
Konferencja 24
U bram Ekbatany. Wybór według woli Bożej . . . . . . 112
Konferencja 25
W domu Raguela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Konferencja 26
Znaki zwycięstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Konferencja 27
Modlitwa Tobiasza i Sary (1) . . . . . . . . . . . . . . . 128
Konferencja 28
Modlitwa Tobiasza i Sary (2) . . . . . . . . . . . . . . . 132
Konferencja 29
Grób dla Tobiasza (1).
Gotowość wyrzeczenia się siebie . . . . . . . . . . . . . 136
Konferencja 30
Grób dla Tobiasza (2). Przemiana śmiertelności
w nieśmiertelność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Konferencja 31
Grób dla Tobiasza (3). Małżeństwo życiodajne . . . . . 146
Konferencja 32
Modlitwa rodziców Sary. W świetle doświadczenia pustego grobu . . . 151
Konferencja 33
Powrót Tobiasza do domu rodzinnego.
Relacja między pokoleniami (1) . . . . . . . . . . . . . . 157
Konferencja 34
Relacja między pokoleniami (2) . . . . . . . . . . . . . . 163
Konferencja 35
Orędzie Księgi Tobiasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
IV.
RELACJE RODZINNE W HISTORII PATRIARCHÓW
Konferencja 36
Figuratywne znaczenie dzieł Boga w historii Patriarchów . . . 174
Konferencja 37
Abraham i Sara. Odkrywanie własnej tożsamości . . . . 177
Konferencja 38
Abraham i Sara. Dar potomstwa . . . . . . . . . . . . . 182
Konferencja 39
Abraham i Izaak. Wymiar ojcostwa . . . . . . . . . . . 188
Konferencja 40
Izaak i Rebeka. Wolność od przeszłych uwarunkowań i podejmowanie nowości . . . . 193
Konferencja 41
Izaak i Rebeka. Konieczność konfrontacji . . . . . . . . 199
Konferencja 42
Rebeka i Jakub. Wobec pierworodztwa z obietnicy . . 203
Konferencja 43
Jakub i Ezaw. Moc z przegranej walki . . . . . . . . . 208
Konferencja 44
Józef. Wymiar nowego synostwa i darowanego braterstwa . . . 215
V.
MAŁŻEŃSTWO W ŚWIETLE LISTU DO EFEZJAN
Konferencja 45
Nowość dzieła Jezusa Chrystusa u podstaw małżeństwa chrześcijańskiego . . . . 220
Konferencja 46
Zburzenie muru rozdzielającego w ciele Jezusa Chrystusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Konferencja 47
Pojednanie - wejście w przymierze (1). Moc tracenia
siebie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Konferencja 48
Pojednanie - wejście w przymierze (2).
Dwoje w przymierzu z Bogiem . . . . . . . . . . . . . . 237
Konferencja 49
Dopełnianie życia w przymierzu.
Już nie obcy, ale jedno w Chrystusie Jezusie . . . . . . 242
Konferencja 50
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (1).
Tablice porządku domowego . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Konferencja 51
Wzajemne relacje oparte na przymierzu (2).
Domowy Kościół . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Konferencja 52
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (1) . . . . 257
Konferencja 53
Poddanie się i miłość w bojaźni Chrystusowej (2) . . . . 262
Konferencja 54
Tożsamość męża i żony w poddaniu się i miłości . . . . 267
VI.
NIEROZERWALNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA
PRZYWRÓCONA PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA
Konferencja 55
Od początku tak nie było . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Konferencja 56
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela . . . . . . 280
Konferencja 57
Moc sakramentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Konferencja 58
Małżeństwo i Eucharystia . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
Konferencja 59
Życie w małżeństwie - kult składany Bogu Ojcu . . . . 299
Konferencja 60
Poznać moc i godność sakramentu małżeństwa . . . . . 303

Promic

Opis

Format
125 x 195 mm
Autor
Ks. bp Zbigniew Kiernikowski
Oprawa
miękka
Ilość stron
312

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Ks. bp Zbigniew Kiernikowski - Dwoje jednym ciałem w Chrystusie

Dodaj opinię