Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

35 zł 45.00 zł
Bestseller

Joanne Mosley - Edyta Stein - kobieta modlitwy

11576
32,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 32,00 zł

Wśród licznych opracowań naukowych i popularyzujących postać, osobę i myśl filozoficzno-religijną Edyty Stein, dziś już wyniesionej na ołtarze do godności świętych, prezentowana pozycja autorstwa Joanny Mosley Edyta Stein - kobieta modlitwy zajmuje szczególnie znaczące miejsce. W dotychczasowych opracowaniach przedmiotem szczegółowej analizy i prób syntezy twórczej myśli Edyty Stein była przede wszystkim filozofia i teologia. Wśród długiej listy określeń charakteryzujących niezwykłą postać Edyty Stein, św. Teresy Benedykty od Krzyża, oraz jej pracę naukową, dydaktyczno-pedagogiczną i społeczną znajdujemy następujące: Żydówka i doktor filozofii, konwertytka i pisarka, wykładowca, feministka, karmelitanka i ofiara męczennica w Auschwitz.

Można jednak znaleźć jeszcze doskonalsze określenie, które obejmuje wszystkie pozostałe i oddaje najgłębszą istotę Edyty Stein: kobieta modlitwy. Joanna Mosley podjęła się tego szczególnego zadania, by ukazać ten wybitnie modlitewny aspekt w życiu i działalności Bohaterki swojej książki. Czyni to w sposób bardzo kompetentny, odwołując się do pierwszorzędnych źródeł, którymi są dzieła (pisma) św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz do świadectw osób, które bezpośrednio spotykały się z Edytą Stein.

Książka stanowi niezwykle cenną pozycję w zakresie teologii życia duchowego. Autorka w sposób bardzo źródłowy i analityczny pism św. Teresy Benedykty od Krzyża oraz w oparciu o świadectwa osób, które bezpośrednio spotykały się z tą niezwykłą Karmelitanką, konwertytką i Męczennicą z Auschwitz pokazuje czytelnikowi bohaterkę  swojej książki jako wzór życia chrześcijańskiego - osobę, która znalazła w sobie siłę, odwagę i spełnienie poprzez codzienną rozmowę z Bogiem w modlitwie i dzięki temu mogła „iść do świata, aby wnieść tam Boskie życie". Dodatkową rangę prezentowanego dzieła w opracowaniu J. Mosley stanowi jego niezwykle cenny wymiar „dialogiczny". Edyta poprzez postać Estery biblijnej „nie tylko prosi o pomoc dla swego ludu, ale także uczy chrześcijańskiego czytelnika teologicznej prawdy o Żydach".

Imprimatur, Imprimi potest, Nihil obstat


Zobacz wszystkie książki autora: Joanne Mosley


Spis treści:


PROLOG

CZĘŚĆ I. WZORCE W ŻYCIU EDYTY
ROZDZIAŁ PIERWSZY. POSZUKIWANIE PRAWDY
ROZDZIAŁ DRUGI. PRAWDA KRZYŻA
ROZDZIAŁ TRZECI. BŁOGOSŁAWIONA PRZEZ KRZYŻ
ROZDZIAŁ CZWARTY. NAJWYŻSZA OFIARA

CZĘŚĆ II. NAUCZYCIELE MODLITWY
ROZDZIAŁ PIĄTY. JEZUS: EMPATIA W MODLITWIE. „INNY"
Ukształtowana na podobieństwo Chrystusa
Eucharystia
Empatia z Jezusem w Eucharystii
Ewangelie
Empatia z Jezusem w Ewangeliach
Cicha modlitwa
Współczucie z Jezusem w modlitwie
ROZDZIAŁ SZÓSTY. MARYJA: NASZ WZÓR I MATKA
Wzór kobiecości
Wzór żony i matki
Wzór dla kobiety pracującej zawodowo
Wzór kobiety konsekrowanej
Macierzyństwo łaski, a nie natury
Wzór Kościoła
Matka Kościoła, Matka nas wszystkich
ROZDZIAŁ SIÓDMY. KRÓLOWA ESTERA: WSTAWIENNICTWO I NARÓD ŻYDOWSKI
Historia Estery
Wzrastająca świadomość
Nowa Estera
Wstawiennictwo jako kroczenie i stanie
Wstawiennictwo jako modlitwa serca
Kwestia żydowska
Naród żydowski a Mesjasz
Naród żydowski i Kościół
Naród żydowski a zbawienie
Świętych obcowanie
ROZDZIAŁ ÓSMY. ŚWIĘCI KARMELU - ŚWIĘTOŚĆ DLA WSZYSTKICH
Eliasz: „nasz święty ojciec"
Św.Teresa: „nasza święta matka"
Św. Jan od Krzyża: „nasz drugi ojciec i brat"
Mała św. Teresa: „nasza droga siostra"
Powszechna rodzina karmelitańska
EPILOG. SŁOWA EDYTY
Droga modlitwy
Modlitwa i Kościół
Czas na modlitwę
Odpoczynek i bezpieczeństwo
Za dnia i we śnie
WYKAZ SKRÓTÓW
Prace Edyty Stein:
Pozostałe skróty
DZIEŁA O EDYCIE STEIN

Flos Carmeli

Opis

Format
13,5 x 21
Autor
Joanne Mosley
Oprawa
miękka
Ilość stron
184

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Joanne Mosley - Edyta Stein - kobieta modlitwy

Dodaj opinię