Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł

Jan Paweł II - List apostolski Mulieris Dignitatem

11432

O godności i powołaniu kobiety

7,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Tymczasowo niedostępne.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 7,00 zł

Znak czasu
l. Godność kobiety i jej powołanie - odwieczny temat refleksji ludzkiej i chrześcijańskiej - nabrały w ostatnim okresie szczególnej wyrazistości. Świadczą o tym między innymi wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, które odzwierciedla Sobór Watykański II w poszczególnych dokumentach, aby w Orędziu końcowym powiedzieć: "Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła".
Słowa tego Orędzia streszczają to, co znalazło wyraz w magisterium soborowym, zwłaszcza w Konstytucji duszpasterskiej Gaudium et spes oraz w Dekrecie o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem.
Wypowiedzi podobne pojawiały się w okresie przedsoborowym, np. w wielu przemówieniach papieża Piusa XII czy w Encyklice Pacem in terris papieża Jana XXIII.
(...) - Ze wstępu

Z dnia 25 sierpnia 1988 roku

IMPRIMATUR - Kuria Metropolitalna Wrocławska

spis treści:

I. Wprowadzenie
Znak czasu
Rok Maryjny
II. Niewiasta - Bogarodzica (Theotókos)
Zjednoczenie z Bogiem
Theotókos
"Służyć - znaczy królować"
III. Obraz i podobieństwo Boga
Księga Rodzaju
Osoba - Komunia - Dar
Antropomorfizm języka biblijnego
IV. Ewa-Maryja
"Początek" a grzech
"On będzie panował nad tobą"
Protoewangelia
V. Jezus Chrystus
"Dziwili się, że rozmawiał z kobietą"
Kobiety w Ewangelii
Kobieta pochwycona na cudzołóstwie
Powiernice ewangelicznego orędzia
Pierwsi świadkowie zmartwychwstania
VI. Macierzyństwo - dziewictwoDwa wymiary powołania kobiety
Macierzyństwo
Macierzyństwo w odniesieniu do Przymierza
Dziewictwo dla królestwa
Macierzyństwo wedle Ducha
"Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę"
VII. Kościół - Oblubienica Chrystusa
"Wielka tajemnica"
"Nowość" ewangeliczna
Wymiar symboliczny "wielkiej tajemnicy"
Eucharystia
Dar Oblubienicy
VIII. Największa jest miłość
Wobec przemian
Godność kobiety a porządek miłości
Świadomość posłannictwa
IX. Zakończenie
"Gdybyś znała dar Boży"
Wykaz skrótów

TUM

Opis

Format
100 x 143 mm
Autor
Jan Paweł II
Oprawa
broszurowa
Ilość stron
128

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Jan Paweł II - List apostolski Mulieris Dignitatem

O godności i powołaniu kobiety

Dodaj opinię