Kategorie add

Szybki kontakt

Szybki kontakt


Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

99 zł 104.00 zł
Bestseller

Biblia Tysiąclecia - format oazowy, opr. twarda

10507

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydanie V

85,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Mała ilość.

 • Zadzwoń i zamów: 34 307 08 88Zadzwoń i zamów: 34 307 08 88
 • Zwrot do 14 dniZwrot do 14 dni
 • Dostawa od 9.90 złDostawa od 9.90 zł
  ?
  Sposób dostawyCzas realizacji*Koszt
  InPost Kurier1-2 dniOd 9,90 zł
  InPost Kurier (pobranie)1-2 dniOd 14,90 zł
  Paczkomaty1-2 dniOd 11,50 zł
  Paczkomaty (pobranie)1-2 dniOd 14,90 zł
  Kurier DPD1-2 dniOd 14,00 zł
  Kurier DPD (pobranie)1-2 dniOd 16,90 zł
  Odbiór osobisty1-2 dni-
  Kurier DHL / Fedex4-7 dniZal. od wagi paczki

Bardzo praktyczne, podręczne pełne wydanie Biblii Tysiąclecia - Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu w oryginalnym formacie oazowym (12x18cm) i twardej oprawie.

SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO PIĄTEGO WYDANIA

Już ponad 40 lat minęło od ukazania się Biblii Tysiąclecia. Kolejne jej wydania, zwłaszcza Nowego Testamentu, zaznaczały się stale rosnącą liczbą zmian ulepszających bądź wierność przekładu, bądź wstępy do ksiąg i przypisy. W tym okresie ukazywało się w prasie sporo recenzji BT, mniej lub bardziej krytycznych, a do Redakcji Naukowej napływało wiele listów z uwagami lub propozycjami zmian. Z drugiej strony minione trzydziestolecie zaznaczyło się postępem w takich dyscyplinach pomocniczych dla biblistyki, jak: archeologia, historia, krytyka tekstu i filologia biblijna, nie mówiąc już o postępie w zakresie egzegezy. Nadto pojawiły się w tym czasie nowe dokumenty Urzędu Nauczycielskiego Kościoła dotyczące tej dziedziny. Wreszcie ukazało się wiele zupełnie nowych przekładów Biblii na języki współczesne.
Wszystko to skłoniło Redakcję Naukową, w porozumieniu z Wydawnictwem Pallottinum, do podjęcia gruntownej rewizji tekstu BT pod każdym względem, w duchu zapoczątkowanego przez II Sobór Watykański dzieła aggiornamento. Na spotkaniach obu zespołów zwiększono w tym celu osoby skład Redakcji Naukowej oraz ustalono wytyczne podjętej rewizji.
Niniejsze, piąte, wydanie zawiera następujące zmiany:
1) Wstępy do działów i do poszczególnych ksiąg oraz przypisy unowocześniono odpowiednio do osiągnięć naukowych ostatniego trzydziestolecia i do potrzeb czytelników szukających miejsc równoległych w Biblii;
2) Dokonano zmian merytorycznych samego przekładu w imię większej jego zgodności z tekstem oryginalnym, zwłaszcza hebrajskim w Starym Testamencie, odstępując od zbyt częstego poprawiania go według tekstu Septuaginty, której odmienne lekcje podano w przypisach;
3) Poprawiony i ujednolicony został język i styl przekładu, na szczególną wdzięczność zasługuje tu pani prof. Anna Świderkówna w zakresie konsultacji oraz panie redaktorki Janina Dembska, Maria Nowaczyńska i Maria Przybył.
Niech to nowe, gruntownie zmienione wydanie piąte Biblii Tysiąclecia jeszcze lepiej niż poprzednie służy polskiemu czytelnikowi, który pragnie głębiej wnikać w zapisane Słowo Boże.

Za Redakcją Naukową
O. Augustyn Jankowski OSB

Dostępne również w wersji:
- Biblia Papieska - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - wydanie okolicznościowe
- Biblia Tysiąclecia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu - format podstawowy
- Pismo Święte Nowego Testamentu - wydanie "kieszonkowe", oprawa twarda
- Pismo Święte Nowego Testamentu - Pamiątka Pierwszej Komunii Świętej - format A5, oprawa twarda
- Pismo Święte Nowego Testamentu z ilustracjami - duża czcionka
- Biblia Tysiąclecia - jubileuszowe wydanie ilustrowane
- Biblia Tysiąclecia ze skorowidzem (paginatory)
- Biblia Tysiąclecia - format oazowy - ze skorowidzem (paginatory)


W sprzedaży dostępne paginatory

 

Fragment:
"Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, nie było jeszcze żadnego krzewu polnego na ziemi ani żadna trawa polna jeszcze nie wzeszła - bo Pan Bóg nie zsyłał deszczu na ziemię, bo nie było człowieka, który by uprawiał ziemię, a nurt [wody] wypływał z ziemi, aby w ten sposób nawadniać całą powierzchnię gleby - wtedy to Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą"


Spis treści:

UWAGI WSTĘPNE KOLEGIUM REDAKCYJNEGO DO PIERWSZEGO WYDANIA
WSPÓŁPRACOWNICY PIERWSZEGO WYDANIA
SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO DRUGIEGO WYDANIA
SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO TRZECIEGO WYDANIA
SŁOWO WSTĘPNE REDAKCJI NAUKOWEJ DO PIĄTEGO WYDANIA
WYKAZ SKRÓTÓW
KSIĘGI I ICH TŁUMACZE

STARY TESTAMENT
Wstęp do Pięcioksięgu
Wstęp do Księgi Rodzaju
Księga Rodzaju
Wstęp do Księgi Wyjścia
Księga Wyjścia
Wstęp do Księgi Kapłańskiej
Księga Kapłańska
Wstęp do Księgi Liczb
Księga Liczb
Wstęp do Księgi Powtórzonego Prawa
Księga Powtórzonego Prawa
Wstęp do Księgi Jozuego
Księga Jozuego
Wstęp do Księgi Sędziów
Księga Sędziów
Wstęp do Księgi Rut
Księga Rut
Wstęp do Ksiąg Samuela
Pierwsza Księga Samuela
Druga Księga Samuela
Wstęp do Ksiąg Królewskich
Pierwsza Księga Królewska
Druga Księga Królewska
Wstęp do Ksiąg Kronik
Pierwsza Księga Kronik
Druga Księga Kronik
Wstęp do Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza
Księga Ezdrasza
Księga Nehemiasza
Wstęp do Księgi Tobiasza
Księga Tobiasza
Wstęp do Księgi Judyty
Księga Judyty
Wstęp do Księgi Estery
Księga Estery
Wstęp do Pierwszej Księgi Machabejskiej
Pierwsza Księga Machabejska
Wstęp do Drugiej Księgi Machabejskiej
Druga Księga Machabejska
Wstęp do Ksiąg Dydaktycznych
Wstęp do Księgi Hioba
Księga Hioba
Wstęp do Księgi Psalmów
Księga Psalmów
Wstęp do Księgi Przysłów
Księga Przysłów
Wstęp do Księgi Koheleta, czyli Eklezjastesa
Księga Koheleta, czyli Eklezjastesa
Wstęp do Pieśni nad Pieśniami
Pieśń nad Pieśniami
Wstęp do Księgi Mądrości
Księga Mądrości
Wstęp do Mądrości Syracha, czyli Eklezjastyka
Mądrość Syracha, czyli Eklezjastyk
Wstęp do Ksiąg Prorockich
Wstęp do Księgi Izajasza
Księga Izajasza
Wstęp do Księgi Jeremiasza
Księga Jeremiasza
Wstęp do Lamentacji
Lamentacje
Wstęp do Księgi Barucha
Księga Barucha
Wstęp do Księgi Ezechiela
Księga Ezechiela
Wstęp do Księgi Daniela
Księga Daniela
Wstęp do Proroków Mniejszych
Wstęp do Księgi Ozeasza
Księga Ozeasza
Wstęp do Księgi Joela
Księga Joela
Wstęp do Księgi Amosa
Księga Amosa
Wstęp do Księgi Abdiasza
Księga Abdiasza
Wstęp do Księgi Jonasza
Księga Jonasza
Wstęp do Księgi Micheasza
Księga Micheasza
Wstęp do Księgi Nahuma
Księga Nahuma
Wstęp do Księgi Habakuka
Księga Habakuka
Wstęp do Księgi Sofoniasza
Księga Sofoniasza
Wstęp do Księgi Aggeusza
Księga Aggeusza
Wstęp do Księgi Zachariasza
Księga Zachariasza
Wstęp do Księgi Malachiasza
Księga Malachiasza

NOWY TESTAMENT

Wstęp ogólny do Ewangelii
Wstęp do Ewangelii według św. Mateusza
Ewangelia według św. Mateusza
Wstęp do Ewangelii według św. Marka
Ewangelia według św. Marka
Wstęp do Ewangelii według św. Łukasza
Ewangelia według św. Łukasza
Wstęp do Ewangelii według św. Jana
Ewangelia według św. Jana
Wstęp do Dziejów Apostolskich
Dzieje Apostolskie
Życie i działalność św. Pawła
Wstęp do Listu do Rzymian
List do Rzymian
Wstęp do Pierwszego Listu do Koryntian
Pierwszy List do Koryntian
Wstęp do Drugiego Listu do Koryntian
Drugi List do Koryntian
Wstęp do Listu do Galatów
List do Galatów
Wstęp do Listu do Efezjan
List do Efezjan
Wstęp do Listu do Filipian
List do Filipian
Wstęp do Listu do Kolosan
List do Kolosan
Wstęp do Pierwszego Listu do Tesaloniczan
Pierwszy List do Tesaloniczan
Wstęp do Drugiego Listu do Tesaloniczan
Drugi List do Tesaloniczan
Wstęp do Pierwszego Listu do Tymoteusza
Pierwszy List do Tymoteusza
Wstęp do Drugiego Listu do Tymoteusza
Drugi List do Tymoteusza
Wstęp do Listu do Tytusa
List do Tytusa
Wstęp do Listu do Filemona
List do Filemona
Wstęp do Listu do Hebrajczyków
List do Hebrajczyków
Wstęp do Listu św. Jakuba Apostola
List św. Jakuba Apostoła
Wstęp do Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła
Pierwszy List św. Piotra Apostoła
Wstęp do Drugiego Listu św. Piotra Apostoła
Drugi List św. Piotra Apostoła
Wstęp do Listów św. Jana Apostola
Pierwszy List św. Jana Apostoła
Drugi List św. Jana Apostoła
Trzeci List św. Jana Apostoła
Wstęp do Listu św. Judy
List św. Judy
Wstęp do Apokalipsy św. Jana
Apokalipsa św. Jana

DODATKI

Słownik niektórych pojęć biblijnych, imion własnych i nazw geograficznych opatrzonych w tekście znakiem*
Tablica chronologiczna

Pallottinum

Opis

Format
115x180mm
Oprawa
twarda
Ilość stron
1657

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Biblia Tysiąclecia - format oazowy, opr. twarda

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu wydanie V

Dodaj opinię