Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł
Bestseller

Biblia pierwszego Kościoła okładka PU, szara z paginatorami i suwakiem

10498
Prymasowska Seria Biblijna
199,00 zł
Brutto
Stan magazynowy: Stale niedostępne.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 199,00 zł
JEDYNY POLSKI PRZEKŁAD BIBLII ZREALIZOWANY NA PODSTAWIE NAJSTARSZYCH MANUSKRYPTÓW, KTÓRE BYŁY W UŻYCIU W CZASACH JEZUSA I APOSTOŁÓW.
 
Większość polskich przekładów Starego Testamentu została zrealizowana w oparciu o teksty masoreckie, które są o tysiąc lat późniejsze niż manuskrypty, których użyto do przekładu Biblii pierwszego Kościoła.
 
Dodatkową cechą wyróżniającą to wydanie Biblii spośród innych jest to, że teksty deuterokanoniczne wyróżnione zostały drukiem w kolorze granatowym, a słowa Jezusa wydrukowano kolorem czerwonym.
 
Starochrześcijański znak ΦΩΣ-ΖΩΗ (FOS-DZOE) znajdujący się na okładce i stronie tytułowej tej Biblii znaczy ŚWIATŁO-ŻYCIE. Symbolicznie odnosi się on do Jezusa Chrystusa, który tymi właśnie słowami określał sam siebie (por. J 8,12; J 12,46 oraz J 11,25; J 14,6). Znak ten był znany i używany już w IV w. przez chrześcijan na terenach Syrii.

Słowo wstępne:

 
Napawa radością fakt, że wierzący coraz częściej i chętniej sięgają po Pismo Świę-te. Zawiera ono bowiem to, co Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu zechciał objawić o sobie i odkrywa najważniejsze potrzeby i tęsknoty człowieka. Czytanie i rozważanie ksiąg świętych zapewnia wzrost życia religijnego, odmienia na lep-sze ludzkie postępowanie i ukazuje perspektywy wieczności. „Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” — czytamy w Liście do Hebrajczyków (4, 12).Kościół okazuje pomoc w trudnym zadaniu poznawania i rozumienia Biblii tak-że przez promowanie rezultatów badań uczonych. Studiują oni Pismo Święte, ob- jaśniając je jako Słowo Boże i ludzkie. W ostatnich latach — zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II — nastąpił w tej dziedzinie w Polsce znaczny postęp. W nurt tych dokonań wpisuje się „Prymasowska Seria Biblijna”, obejmująca naj-bardziej fundamentalne pomoce niezbędne dla rzetelnych studiów biblijnych.Można żywić nadzieję, że książki, które się w tej serii ukazują, przyczynią się do dalszego pogłębiania i upowszechniania rzetelnych badań biblijnych, a przez to do nowego ożywienia duszpasterstwa i duchowości biblijnej. W ten sposób zwielokrotnią w Kościele błogosławione owoce pragnienia poznawania i umiło-wania Trójjedynego Boga.
 
 Józef Kardynał Glemp
Prymas Polski
 
 
Imprimatur:
Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej nr 1856 z dn. 28.06.2016 r

Fragmenty:
Biblia pierwszego Kościoła - przykładowe strony
Vocatio

Opis

Format
15 x 21,2 cm
Oprawa
Miękka, szyta, narożniki zaokrąglone, złocone brzegi, dwie tasiemki, ze skóry ekologicznej PU, szara
Ilość stron
15768

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Biblia pierwszego Kościoła okładka PU, szara z paginatorami i suwakiem

Prymasowska Seria Biblijna

Dodaj opinię