Kategorie add

Nowe produkty

Nowe produkty

Promocja Tygodnia

oszczędż

28 zł 40.00 zł
Bestseller

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia

10431
36,90 zł
Brutto
Stan magazynowy: Tymczasowo niedostępne.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 36,90 zł

„Książka o Jezusie, którą chcę teraz oddać w ręce Czytelników, jest owocem mojej długiej wewnętrznej drogi.
Chciałem podjąć się próby ukazania Jezusa Ewangelii, jako autentycznego Jezusa, jako „Jezusa historycznego" we właściwym znaczeniu tego określenia. Jestem przekonany i żywię nadzieję, że także Czytelnik będzie mógł zauważyć, iż postać ta jest bardziej logiczna i - również z historycznego punktu widzenia - o wiele bardziej zrozumiała niż rekonstrukcje, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich dziesięcioleciach". Tak we wstępie mówi o swojej książce autor, Papież Benedykt XVI.

 


Papież Ratzinger, wybitny teolog przedstawia nam fundament wiary chrześcijańskiej - osobę Jezusa Chrystusa. Z tej doskonałej książki dowiadujemy się kim naprawdę jest Jezus, jako Człowiek, Syn Boga oraz Zbawiciel ludzkości.
Monografia „Jezus z Nazaretu" ukazuje czytelnikowi życie Syna Bożego w kontekście problemów ludzkich i współczesnego świata. Jako odpowiedź na kryzys wiary w obecnym świecie, Papież niesie nadzieję przedstawiając Chrystusa jako figurę zawsze aktualną i obecną we współczesności.
Ojciec Święty posługuje się stylem bezpośrednim oraz zrozumiałym dla każdego katolika, dlatego stanowi przyjemną i wnikliwą lekturę dla współczesnego chrześcijanina.


Polecamy:

Jezus z Nazaretu cz. 2. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania

Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo 

Przedmowa
Wstęp
Pierwsze spojrzenie na tajemnicę Jezusa

Rozdział 1 - Chrzest Jezusa

Rozdział 2 - Kuszenie Jezusa

Rozdział 3 - Ewangelia o królestwie Bożym

Rozdział 4 - Kazanie na Górze
1. Błogosławieństwa
2. Tora Mesjasza
Powiedziano - A Ja wam mówię
Spór o szabat
Czwarte przykazanie - rodzina, naród i wspólnota uczniów Jezusa
Kompromis a radykalizm proroków

Rozdział 5 - Modlitwa Pańska

Rozdział 6 - Uczniowie

Rozdział 7 - Orędzie przypowieści
1. Istota i cel przypowieści
2. Trzy wielkie przypowieści narracyjne Łukasza
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10,25-37)
Przypowieść o dwu braciach (o synu marnotrawnym i tym, który pozostał w domu) i o dobrym ojcu (Łk 15,11-32)
Przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu (Łk 16,19-31)

Rozdział 8 - Wielkie obrazy w Ewangelii Jana
1. Wprowadzenie
Problem pism Jana
2. Wielkie obrazy w Ewangelii Jana
Woda
Krzew winny i wino
Chleb
Pasterz

Rozdział 9 - Dwa doniosłe etapy na drodze Jezusa: wyznanie Piotra i Przemienienie

Rozdział 10 - Jezus mówi o sobie
1. Syn Człowieczy
2. Syn
3."Ja jestem"

Informacje bibliograficzne

Znak
9788324040636

Opis

Autor
Benedykt XVI (Joseph Ratzinger)
Ilość stron
300

Zapytaj o produkt

Opinie

Dodaj opinię

Benedykt XVI - Jezus z Nazaretu. Od chrztu w Jordanie do Przemienienia

Dodaj opinię